cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1140/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3201
  • 96

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

11-07-2016
TAND cấp huyện

Theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An – Chi nhánh Tp. HCM (VCB HCM) và BĐ_Công ty Cổ phần Thương mại Quốc Thịnh Tp. HCM (Vinatex HCM) thì Vinatex HCM còn nợ NĐ_Ngân hàng TMCP Minh An (VCB) là: 112.433.728.709 đồng tạm tính đến ngày 05/7/2016 theo Hợp đồng cho vay theo hạn mức phụ lục số 01/CV-0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 đính kèm Hợp đồng tín dụng số 0241/KH/11NH ký ngày 16/11/2011 với VCB Chi nhánh Tp. HCM, trong đó: Nợ gốc 78.921.354.124 đồng, nợ lãi trong hạn 22.720.736.994 đồng và nợ lãi quá hạn là 10.791.637.591 đồng.