cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1253/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1689
  • 43

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

29-06-2016
TAND cấp huyện

Tuyên xử: 1. Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn: NĐ_Ngân hàng TMCP Minh Quân buộc Ông BĐ_Lê Văn Hà, bà BĐ_Trần Thị Xuân Thủy phải trả số tiền 6.798.600.000 đồng. Trong đó tiền gốc là 4.000.000.000 đồng ( Bốn tỷ đồng), tiền lãi trong hạn 1.865.733.333 đồng (một tỷ tám trăm sáu mươi năm triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn ba trăm ba mươi ba đồng), lãi quá hạn là 932.866.667 đồng (chín trăm ba hai triệu tám trăm sáu mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi bảy đồng).