cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

136/2014/DSST: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1198
  • 38

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ

04-06-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 02/02/2012, bà NĐ_Phạm Ngọc Thu Hà có ký kết Hợp đồng số 65/HĐMBCH-KH-COTECLAND với BĐ_Công ty TNHH Kim Tú để mua căn hộ số 6A –tầng 15 thuộc dự án chung cư cao tầng Blue Saphire tại số 29 đường Bình Phú, Phường 10, Quận X, Tp.HCM do BĐ_Cty TNHH Kim Tú làm chủ đầu tư. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, công trình đã hoàn thành phần móng và đang xây dựng từ tầng 11 trở lên. Theo hợp đồng, BĐ_Công ty Kim Tú bán cho bà NĐ_Hà phần thô căn hộ trên với giá 1.259.527.500 đồng, đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng, thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ thô cho bên mua là tháng 03/2012, trường hợp trễ hạn, bên BĐ_Cty Kim Tú được gia hạn thêm 04 tháng (Điều 7.1).


1486/2014/DSPT: Tranh chấp quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 344
  • 9

Tranh chấp quyền sử dụng đất

24-11-2014
TAND cấp tỉnh

Phần đất tranh chấp có diện tích 39,4m2 (thuộc một phần thửa số 38, 41, 42 tờ bản đồ thứ 14, Bộ địa chính phường TP, Quận X theo tài liệu đo đạc năm 2003) do gia đình ông sử dụng từ năm 1953. Năm 2004 ông BĐ_Bình lấn sang phần đất này nên phát sinh tranh chấp, ông làm đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân phường TP, năm 2009 ông BĐ_Bình chặt lá dừa, làm hàng rào. Ông nhiều lần yêu cầu ông BĐ_Bình tháo dỡ phần mái tôn che trả lại phần đất này nhưng phía ông BĐ_Bình không thực hiện. Theo bản đồ hiện trạng vị trí – xác định ranh do Trung tâm Đo đạc Bản đồ lập, ông yêu cầu Tòa án buộc ông BĐ_Bình trả phần đất có diện tích 39,4m2 mà ông BĐ_Bình lấn chiếm của ông và đã được cấp giấy chứng nhận (thể hiện trên bản đồ hiện trạng vị trí - xác định ranh do Trung tâm Đo đạc Bản đồ - Sở tài nguyên và Môi trường Thành phố HCM lập ngày 22/10/2012 là các vị trí số 17, 18, 19 tại một phần thửa số 38, 41, 42 tờ bản đồ thứ 14, Bộ địa chính phường TP, Quận X theo tài liệu đo đạc năm 2003). Đối với phần đất ông BĐ_Bình đang quản lý sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận (thuộc các vị trí 20, 21 của bản đồ hiện trạng vị trí - xác định) ông không yêu cầu Tòa án giải quyết.


136/2014/DSST: Kiện chủ đầu tư vì giao nhà trễ và thay đổi thiết kế căn hộ Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6606
  • 352

Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai

04-06-2014
TAND cấp huyện

Đến tháng 10/2012 BĐ_Cty Kim Tú mới làm thủ tục bàn giao căn hộ - là vi phạm về mặt thời gian khoảng 03 tháng kể từ ngày hết thời gian gia hạn. Mặt khác, căn hộ bàn giao lại bị thay đổi toàn bộ thiết kế bên trong, không đúng thiết kế như phụ lục 01 đã xác định. Đã nhiều lần bà NĐ_Hà yêu cầu BĐ_Công ty Kim Tú phải khôi phục lại thiết kế theo đúng hợp đồng đã ký kết nhưng BĐ_Công ty Kim Tú không chấp nhận và cho rằng nếu thay đổi lại thiết kế thì không ra được sổ hồng cho bà NĐ_Hà