cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

624/2016/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2579
  • 51

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

20-05-2016
TAND cấp tỉnh

Ngày 23/07/2013 ông NĐ_Nguyễn Việt Hà và ông BĐ_Vũ Trần Đức Dương ký hợp đồng vay tiền số 0107/HĐVV/2013, nội dung: Ông BĐ_Dương vay số tiền là 4.900.000.000đ trong hạn 02 ngày từ 23 – 25/07/2013, lãi suất 0,0913%/ngày tương đương 2,74%/tháng, lãi quá hạn 4,1%/tháng. Hợp đồng vay tiền này không có tài sản bảo đảm. Cùng ngày, hai bên ký biên bản giao nhận tiền xác nhận ông BĐ_Dương đã nhận đủ 4,9 tỷ đồng. Đến 26/03/2014 ông BĐ_Dương trả được 791.000.000đ tiền gốc và toàn bộ tiền lãi tính đến 26/03/2014, còn nợ lại 4.109.000.000đ. Nay yêu cầu ông BĐ_Dương trả nợ gốc là 4.109.000.000đ và tiền lãi từ 26/03/2014 đến ngày tuyên án sơ thẩm theo lãi suất 13,5%/năm.