cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

07/2013/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2876
  • 127

Tranh chấp hợp đồng mua bán thép

15-03-2013

Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 để tính lãi chậm trả theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm xét xử sơ thẩm theo yêu cầu của nguyên đơn để áp dụng mức lãi suất quá hạn (là 10,5%/năm) là không đúng. Trong trường hợp này, Tòa án cần lấy mức lãi suất quá hạn trung bình của ít nhất ba Ngân hàng tại địa phương (Ngân hàng nông nghiệp và phát triến nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam...) để tính lại tiền lãi do chậm thanh toán cho đúng quy định của pháp luật.


88/1009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3760
  • 120

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

29-06-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

18/2009/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3830
  • 147

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

04-02-2009
TAND cấp tỉnh