cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

19/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 444
  • 13

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

26-06-2014
TAND cấp huyện

Ngày 25/10/2010 NĐ_Ngân hàng TMCP Công Thương Minh Liên- chi nhánh TĐ- Thành phố HCM (gọi tắt là nguyên đơn) và BĐ_Công Ty TNHH Địa Ốc Thanh Ngân (gọi tắt là bị đơn) ký kết hợp đồng tín dụng số 10.04.0046/HĐTD, phụ lục hợp đồng số 10.040060/ PLHĐTD ngày 08/5/2012 vay số tiền 07 tỷ đồng và hợp đồng tín dụng số 10.04.0060/HĐTD ngày 23/12/2010 vay số tiền 35 tỷ đồng, tổng cộng là 42.000.000.000 đồng để bổ sung vốn kinh doanh ngành xây dựng, li suất thả nổi, điều chỉnh 01 tháng 01 lần nếu biến động, thời hạn cho vay 12 thàng. Số tiền gốc bị đơn đ ký nhận nợ l 42.000.000.000 đồng.