cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

2148/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1134
  • 11

Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa (thùng giấy carton)

18-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày giao hàng cuối cùng là ngày 30/10/2013. Nhưng đến khi đơn khởi kiện được nộp ngày 23/5/2014, BĐ_Công ty Sunday vẫn chưa thanh toán số tiền còn lại 188.920.174 đồng cho NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm là vi phạm Điều 50, Điều 55 Luật thương mại về nghĩa vụ thanh toán. Do đó, NĐ_Công ty TNHH Phước Tâm yêu cầu BĐ_Công ty Sunday trả số tiền còn lại là 188.920.174 đồng ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật là có cơ sở để chấp nhận.