cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

23/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng góp vốn Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2163
  • 28

Tranh chấp hợp đồng góp vốn

04-05-2017
TAND cấp huyện

Ngày 18/4/2011 NĐ_Công ty cổ phần thẩm định giá Minh Khang và BĐ_Công ty cổ phần tài chính đầu tư Châu Lan có ký hợp đồng góp vốn (thực chất là hợp đồng vay tài sản). Theo đó, NĐ_Công ty cổ phần thẩm định giá Minh Khang cho BĐ_Công ty cổ phần tài chính đầu tư Châu Lan vay số tiền 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng), lãi suất mỗi tháng 05% (thực tế lãi suất chỉ 1,7%/tháng do điều chỉnh nhiều lần), thời hạn hoàn trả vốn vay vào ngày 19/10/2011