cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

24/2011/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 679
  • 12

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

30-09-2011
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện và bản tự khai cùng các chứng từ kèm theo, nguyên đơn NĐ_Công ty cổ phần địa ốc Bình Mình (sau đây gọi tắt là Công ty BMreal) có ông Nguyễn Trọng Dũng đại diện trình bày: Vào ngày 01/10/2009, Công ty BMreal và BĐ_Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Hùng Anh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Hùng Anh) có ký hợp đồng nguyên tắc số 10/2009/HĐ-VLXDTT về việc bên BĐ_Công ty Hùng Anh đồng ý mua các mặt hàng thép Pomina của Công ty BMreal.


24/2011/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1012
  • 17

Tranh chấp hợp đồng mua bán thép

30-09-2011
TAND cấp huyện

Vào ngày 01/10/2009, NĐ_Công ty Thịnh Anvà BĐ_Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Hùng Cường (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Hùng Cường) có ký hợp đồng nguyên tắc số 10/2009/HĐ-VLXDTT về việc bên BĐ_Công ty Hùng Cường đồng ý mua các mặt hàng thép Pomina của NĐ_Công ty Thịnh An. Sau khi ký hợp đồng trên thì NĐ_Công ty Thịnh Anđã giao hàng và xuất hóa đơn làm 04 lần, với tổng giá trị là 1.142.815.714 đồng, cụ thể theo các hóa đơn sau: Ngày 21/10/2009 số hóa đơn là 0018132 số tiền là 356.127.064 đồng. Ngày 21/10/2009 số hóa đơn là 0018133 số tiền là 5.443.484 đồng. Ngày 30/10/2009 số hóa đơn là 0018151 số tiền là 407.873.360 đồng. Ngày 31/12/2009 số hóa đơn là 0035716 số tiền là 373.371.806 đồng. Theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng thì BĐ_Công ty Hùng Cường phải thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng nhưng từ ngày 03/2010 cho đến nay BĐ_Công ty Hùng Cường vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho NĐ_Công ty Thịnh An.