cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp kết quả đấu thầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2047
  • 74

Tranh chấp hợp đồng thi công

25-09-2017
TAND cấp huyện

Ngày 24/11/2015, OCS có Công văn số 338/CV-OCS về việc BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần du lịch An Giang và sẽ hoàn trả lại các khoản tiền đã nhận cho các nhà đầu tư mà không đưa ra bất kỳ lý do tại sao. BĐ_MPC hiện nay đã hoàn trả cho ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng số tiền 45.344.202.000 đồng. Ông NĐ_Nguyễn Ngọc Hưng khẳng định ông trúng đầu giá là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và Quy chế đấu giá do OCS ban hành. BĐ_MPC không công nhận kết quả đấu giá là gây thiệt hại cho ông


24/2017/KDTM-ST: Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1756
  • 37

Tranh chấp Hợp đồng thuê trạm xăng dầu

07-04-2017
TAND cấp huyện

Xét BĐ_Công ty HBC vi phạm Hợp đồng tại các điều khoản đã nêu trên nên yêu cầu buộc BĐ_Công ty HBC thanh toán tiền thuê tính đến ngày 01/10/2016 là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận. NĐ_Công ty Mai Loan không yêu cầu phạt vi phạm theo Điều 300 của Luật Thương mại năm 2005 nên Hội đồng xét xử không xét.