cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

604/2016/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1940
  • 100

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

17-05-2015
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và các lời khai của người đại diện hợp pháp nguyên đơn - ông LQ_Đặng Hùng Anh trình bày: Ngày 30/6/2011, bà NĐ_Nguyễn Thị Von và bà BĐ_Nguyễn Kim Khánh đã ký hợp đồng (giấy tay) đặt cọc mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 271 TCH05, khu phố 4A (nay là khu phố 11) phường TCH, Quận X, Thành phố HCM. Nội dung hợp đồng đặt cọc hai bên thỏa thuận giá trị chuyển nhượng là 1.300.000.000 đồng (một tỷ ba trăm triệu đồng); phương thức thanh toán: Ngày 30/6/2011, bà NĐ_Von đặt cọc cho bà BĐ_Khánh 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng); số tiền còn lại 1.260.000.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng) bà NĐ_Von sẽ giao đủ vào ngày 01/7/2011 tại Phòng công chứng số 5.