cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

255/2016/DS-PT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2599
  • 147

Yêu cầu công nhận quyền sở hữu nhà

25-02-2016
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện đề ngày 24/11/2012 và tại các bản tự khai, biên bản ghi nhận ý kiến, biên bản đối chất và hòa giải nguyên đơn bà NĐ_Dư Tú Ba do ông Nguyễn Văn Hưng đại diện ủy quyền trình bày: Ngày 04/02/2008, bà NĐ_Dư Tú Ba có mua căn nhà số 409B2 PVK, Phường 5, Quận Z, Tp. HCM (sau đây gọi tắt là nhà số 409B2) do ông BĐ_Lê Võ Quốc Hoan làm chủ sở hữu, giá mua bán là 800.000.000 đồng. Bà NĐ_Ba đã giao đủ tiền mua nhà và hai bên đã công chứng hợp đồng mua bán nhà, thực hiện các thủ tục đăng bộ và sang tên nhà. Hiện nay, bà NĐ_Ba cùng chồng tên LQ_Dương Chan Hà đã đứng tên sở hữu căn nhà số 409B2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có số hồ sơ gốc là 0870/2007/GCN ngày 29/10/2008 của LQ_Ủy ban nhân dân Quận Z. Tuy nhiên, cho đến nay ông BĐ_Quốc Hoan vẫn chưa giao căn nhà nêu trên cho bà NĐ_Ba và ông LQ_Chan Hà.