cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2073
  • 57

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

19-03-2015
TAND cấp huyện

75/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1052
  • 18

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

18-03-2015
TAND cấp huyện