cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

14/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1371
  • 61

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

08-01-2015
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn bà NĐ_Huỳnh Thị Thu Thường có đại diện ủy quyền là Ông LQ_Nguyễn Tấn Hiếu trình bày: Ngày 06/3/2007, bà NĐ_Huỳnh Thị Thu Thường và ông LQ_Huỳnh Văn Hiệu, ông LQ_Huỳnh Văn Triều, bà LQ_Huỳnh Thị Chảo, bà BĐ_Huỳnh Thị Hạnh, ông LQ_Huỳnh Quốc Đường (người thừa kế của ông Huỳnh Công LQ_Đường) thỏa thuận mua bán đất. Ông LQ_Hiệu, Ông LQ_Triều, bà LQ_Chảo, bà BĐ_Hạnh, Ông LQ_Đường ký giấy thỏa thuận bán ruộng ngày 06/3/2007 cho bà NĐ_Thường. Nội dung Giấy thỏa thuận bán ruộng: Ông LQ_Hiệu, ông LQ_Triều, bà LQ_Chảo, bà BĐ_Hạnh, ông LQ_Đường bán cho bà NĐ_Thường phần đất diện tích 11136,9m2 thuộc thửa đất số 749, tờ bản đồ số 39, tọa lạc tại xã NĐ, huyện CC theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 052228, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: H00008/05 ngày 07/11/2005 của Ủy ban nhân dân huyện CC cấp cho ông Huỳnh Công LQ_Đường. Giá chuyển nhượng là 275.000.000đ (Hai trăm bảy mươi lăm triệu đồng).