cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

603/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1028
  • 16

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

29-04-2016
TAND cấp huyện

Về việc thực hiện hợp đồng cho thuê nhà, tính từ thời điểm thuê nhà (từ tháng 01/2010 đến 31/10/2014) là hơn 4 năm, tuy nhiên BĐ_Công ty Thiện Minh mới chỉ thanh toán tiền thuê nhà từ tháng 01/2010 đến hết tháng 11/2011. Bắt đầu từ tháng 12/2011 đến nay BĐ_Công ty Thiện Minh không thanh toán tiền thuê nhà và không nộp tiền thuế thu nhập cá nhân từ việc cho thuê nhà cho bà NĐ_Tú.