cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

616/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2091
  • 64

Tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

04-05-2016
TAND cấp huyện

Tuy nhiên, đến ngày 01/08/2014 NĐ_Công ty Tâm Lan đã đơn phương vi phạm hợp đồng khi tự ý ký “thỏa thuận chuyển giao Hợp đồng thuê” chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng đã ký với BĐ_Công ty Trà Lâm cho LQ_Công ty CP Tập Đoàn Quản lý BĐS Winston (dưới đây gọi tắt là LQ_Công ty Winston) trong khi chưa thông báo, và chưa được sự chấp thuận của BĐ_Công ty Trà Lâm bằng văn bản.