cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

658/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 832
  • 21

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

10-05-2016
TAND cấp huyện

Ngày 29/04/2014 phía đại diện BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm Lyver mới lập biên bản tổn thất như sau phòng phía bên phải bị ảnh hưởng khoảng 20m2, 25 tấm thạch cao bị mót và ngã 3 cây cau, 01 cây xoài, 02 cây chuối nhưng phía công ty bảo hiểm quá chậm trễ bồi thường nên tình hình kinh doanh của NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh gặp nhiều khó khăn nên NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh đã ký hợp đồng số 305/2014/HĐTCSC-LG với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ly Giao với chi phí sửa chữa là 51.915.000 đồng.