cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

170/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 223
  • 6

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

08-05-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 03/6/2014 nguyên đơn bà NĐ_Đinh Thị Đan trình bày: Vào tháng 10/2012 tôi có bán cho ông BĐ_Nguyễn Duy Hào và bà BĐ_Đỗ Thụy Thùy Viên bằng hợp đồng miệng căn nhà số 13/1 BTX, phường 2, quận TB – Thành phố HCM với giá là 1.500.000.000đ. Sau nhiều lần thanh toán và cấn trừ các khoản nợ thì ông BĐ_Hào, bà BĐ_Viên còn nợ lại số tiền 446.570.000đ. Tôi có đòi nhiều lần nhưng ông BĐ_Hào, bà BĐ_Viên trả lời chưa có tiền, đến khi nào có thì sẽ trả. Nay tôi yêu cầu ông BĐ_Hào, bà BĐ_Viên có trách nhiệm trả cho tôi số tiền trên


1109/2015/DS-PT: Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3938
  • 224

Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

08-09-2015
TAND cấp tỉnh

Bà NĐ_Linh cho rằng bà BĐ_Loan đã giả tạo thiết lập các giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ thanh toán nợ cho bà NĐ_Linh. Do vậy, bà NĐ_Linh yêu cầu Tòa án tuyên bố “Văn bản thỏa thuận của vợ chồng về tài sản riêng” số 004742 ngày 12/6/2012 và “Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở” số 009329 ngày 03/10/2013 do ông Nguyễn Văn Nghĩa xác lập là vô hiệu. Đồng thời, yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Uỷ ban nhân dân Quận A cấp đối với căn nhà số 65 TX, Phường 7, Quận A, Tp. HCM cho bà LQ_Nguyễn Thị Thúy Vy do giấy chứng nhận này được Ủy ban nhân dân cấp căn cứ vào hợp đồng tặng cho bị vô hiệu nêu trên.


1109/2015/DS-PT: Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1913
  • 58

Yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

08-09-2015
TAND cấp tỉnh

Bà NĐ_Trần Thị Linh trình bày: Xuất phát từ chỗ quen biết, vào năm 1995, bà NĐ_Trần Thị Linh có cho bà BĐ_Bùi Thị Loan vay số tiền là 1.800.000.000 đồng. Qua nhiều lần đòi nợ không có kết quả, ngày 10/5/2012 bà NĐ_Linh chính thức khởi kiện bà BĐ_Bùi Thị Loan và ông Nguyễn Văn Nghĩa tại Tòa án nhân dân Quận C để yêu cầu bà BĐ_Loan và ông Nghĩa phải thanh toán toàn bộ số nợ cho bà. Qua hai cấp xét xử, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật số 321/2013/DS-PT ngày 13/3/2013 của Tòa án nhân dân Thành phố HCM đã quyết định buộc bà BĐ_Bùi Thị Loan phải thanh toán cho bà NĐ_Trần Thị Linh số tiền là 4.669.841.096 đồng.