cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

13/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 786
  • 26

09-10-2008

Nguyên đơn yêu cầu Tòa giải quyết buộc BĐ_Pri:  Hoàn trả 257.515 USD (tương đương với 3.165.374.308 đồng, theo tỷ giá 12.292VNĐ/USD tại thời điểm ký kết hợp đồng) tiền tạm ứng mà BĐ_Pri còn đang giữ (BL.06);  Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng (chênh lệch đơn giá thi công do phải thuê người khác cao hơn đơn giá trong hợp đồng 785) là 7.347.071.951 đồng (BL.07);  Chịu phạt phi phạm hợp đồng là 1.135788.950 đồng (BL.07); Đối trừ số tiền NĐ_Sao Vàng còn chưa thanh toán cho BĐ_Pri là 1.322.97.000 đồng thì BĐ_Pri còn phải thanh toán là 10.758.067.481 đồng.


05/2003/HĐTP-KT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 684
  • 16

Tranh chấp hợp đồng sơn bảo vệ thiết bị thuỷ điện

24-02-2003

Ngày 19/12/1997, Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Yaly (bên A) và BĐ_Công ty TNHH Phát Đạt (bên B) ký kết với nhau Hợp đồng kinh tế Giao nhận thầu cung cấp sơn và thi công sơn cho công trình thủy điện Yaly số 785 ĐVN/TĐIL- 2 và hai bản phụ lục số 1 và số 2. Ngày 14/01/1998, hai bên ký Phụ lục 3 (Điều chỉnh hợp đồng số 785 ĐVN/TĐIL- 2 ngày 19/12/1997). Ngày 04/07/1998, ký tiếp phụ lục 4 (Điều chỉnh hợp đồng số 785 ĐVN/TĐIL- 2 ngày 19/12/1997).