cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

08/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 8208
  • 411

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

06-05-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 25/11/2011, ngày 03/12/2011 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Trần Văn Hựu đại diện nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên Viên Anh trình bày việc ký kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm với BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương và BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương không thanh toán bảo hiểm khi thiệt hại xảy ra nên ông Trần Văn Hựu đại diện nguyên đơn là NĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên Viên Anh yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Một Thành Viên An Khang- Ngân hàng Thương mại Hạnh Phương phải thanh toán số tiền bảo hiểm là 931.614.482 đồng và tiền chậm thanh toán tiền bảo hiểm với mức lãi suất 9%/năm từ ngày 11/8/2011 đến ngày xét xử, tính tròn 20 tháng tiền lãi là 139.742.172 đồng, tổng cộng là 1.071.356.654 đồng, trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật.


88/1009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3880
  • 120

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

29-06-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

44/2009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 10402
  • 330

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

06-03-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

18/2009/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3952
  • 147

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

04-02-2009
TAND cấp tỉnh

81/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6733
  • 138

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển xe cơ giới

26-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC