cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

37/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3227
  • 92

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

22-12-2014
TAND cấp huyện

NHẬN THẤY: Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 28 tháng 5 năm 2014 và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Tô Phi Hùng trình bày: Ngày 27/9/2010 Ngân hàng và ông BĐ_Lê Văn Phụng - Chủ Doanh nghiệp tư nhân Pháp Đức có ký hợp đồng tín dụng số: 100265/HĐTD để vay số tiền là: 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng); Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ nhu cầu kinh doanh vận tải và quần áo may sẵn; Thời hạn vay: 12 tháng (kể từ ngày 28/9/2010 đến ngày 28/9/2011); Lãi suất ban đầu: 1,4%/tháng; Lãi suất hiện tại: 1,517%/tháng, áp dụng kể từ ngày 27/10/2010 cho đến nay theo thông báo số: 2776/CV – QHKH DN.10 ngày 23/12/2010; Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn; Ngày chuyển nợ quá hạn: 19/10/2011; Phương thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.


15/2015/KDTM-ST: Tranh chấp về đầu tư Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2522
  • 73

Tranh chấp về đầu tư

15-04-2015
TAND cấp huyện

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 24 tháng 3 năm 2014 và các lời khai tiếp theo, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Nguyễn Hữu Đoàn và bà Bùi Thị Mỹ Tiên trình bày: NĐ_Công ty cổ phần đầu tư Minh Phát, trước đây là NĐ_Công ty CP tư vấn đầu tư Nam An (sau đây gọi là NĐ_Công ty Minh Phát) được Ủy ban nhân dân thành phố và Ban quản lý khu Nam giao cho Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng khu Công viên khoa học trung tâm – Đô thị mới Nam thành phố tại lô số 09. Do chậm thực hiện xúc tiến dự án đầu tư trình duyệt nên ngày 02/5/2001, Ban Quản lý khu Nam có công văn số: 182/CV- BQL thông báo về việc thu hồi dự án để giao cho các chủ đầu tư khác có khả năng thực hiện, trong đó BĐ_Công ty cổ phần đất Phúc Minh (sau đây gọi là BĐ_Công ty Phúc Minh) được giao đầu tư một phần tại lô số 09 có diện tích 48,546 ha.


02/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng đại lý Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2909
  • 95

Tranh chấp hợp đồng đại lý

21-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 27/02/2003, NĐ_Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Phát Đạt (Sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Phát Đạt) và ông BĐ_Nguyễn Huy Văn đã ký kết hợp đồng đại lý, thỏa thuận ông BĐ_Văn làm đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của NĐ_Công ty Phát Đạt. Trong thời gian làm đại lý, ông BĐ_Văn được ủy quyền thay mặt NĐ_Công ty Phát Đạt thu phí bảo hiểm đến hạn từ khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ do ông BĐ_Văn phụ trách và theo phụ lục hợp đồng ông BĐ_Văn đã ký kết thì ông BĐ_Văn có nghĩa vụ nộp lại cho NĐ_Công ty Phát Đạt toàn bộ phí bảo hiểm đã thu từ khách hành trong vòng một ngày, nếu ở xa thì trong vòng ba ngày kể từ thời điểm thu được phí bảo hiểm của khách hàng.


1040/2008/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3489
  • 99

Tranh chấp hợp đồng mua bán sản phẩm gỗ cao su

04-09-2008
TAND cấp tỉnh