cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

09/2011/ DS-ST: Yêu cầu bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩmm uy tín. Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2200
  • 58

Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín

07-03-2011
TAND cấp huyện

Ngày 11/1/2011 bà NĐ_Minh bổ sung yêu cầu về các chi phí đối với cá nhân ông BĐ_Chân v ông BĐ_Hà như sau: - Phí sao y, pho to văn bản và chứng từ cho hồ sơ kiện ông BĐ_Chân và ông BĐ_Hà ngày 18/6/2010 là 84.000.000 đồng. - Phí luật sư tư vấn bảo vệ lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn là 55.000.000 đồng . - Dịch thuật anh việt- Việt Anh và công chứng tư pháp toàn bộ văn bản gởi đi Thụy Sĩ ngày 20/8/2010 là 1.920.000 đồng. In và pho to tất cả các tài liệu văm bản mục 3 ngày 20/8/2010 là 420.000 đồng. - Phí bưu điện gởi đi Thụy Sĩ để yêu cầu chứng cứ gốc ngày 20/8/2010 là 1.100.000 đồng. - Dịch thuật, In, Pho to các chứng cứ đang có ngày 28/9/2010 là 433.000 đồng.


172 /2014/DS-ST: Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1772
  • 43

Yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín

27-06-2014
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện đề ngày 20/9/2012, bản tự khai ngày 25/12/2013, biên bản hòa giải ngày 13/01/2014 và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Nguyễn Anh Đào trình bày: Từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của bà NĐ_Phùng Diệp Linh thường xuyên phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân là do anh chị em ruột của bà NĐ_Linh đang tranh chấp căn nhà 413B HG, Phường 11, Quận X do cha mẹ để lại. Bà BĐ_Lý Thị Lệ Huệ là em ruột của bà NĐ_Linh có sửa chữa trong căn nhà 413B HG, Phường 11, Quận X bà NĐ_Linh ngăn cản không cho bà BĐ_Huệ sửa nhà sự việc đã được Công an phường 11, Quận X và Ủy ban nhân dân phường 11, Quận X lập biên bản nhưng bà BĐ_Huệ vẫn sửa nhà không phép.


11/2014/DS-ST: Yêu cầu cải chính do xúc phạm uy tín danh dự Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2224
  • 39

Yêu cầu cải chính do xúc phạm uy tín danh dự

04-04-2014
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 16/02/2011, bổ sung yêu cầu trong đơn tháng 02/2012 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bà NĐ_Nguyễn Thị Vy là nguyên đơn trình bày việc bà NĐ_Vy bị BĐ_Báo Phương Nam đăng những thông tin không đúng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bà nên bà yêu cầu BĐ_Báo Phương Nam phải đăng cải chính xin lỗi thực hiện ngay theo qui định của Luật Báo chí, bà không yêu cầu BĐ_Báo Phương Nam phải bồi thường thiệt hại do danh dự, uy tín bị xâm phạm là 15.000.000 đồng, không yêu cầu BĐ_Báo Phương Nam phải cải chính trên bài “Văn hóa bệnh hoạn len vào công sở” đăng ngày 03/02/2012.


1955/2016/LĐST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 5142
  • 136

Tranh chấp về kỷ luật lao động

24-11-2016
TAND cấp huyện

Nguyên đơn làm việc tại BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy theo hợp đồng lao động ký ngày 01/9/2011. Ngày 5/5/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy quyết định bổ nhiệm nguyên đơn vào vị trí trưởng Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Ngày 22/8/2014, BĐ_Ngân hàng TMCP Phụng Vy tiến hành điều tra đột xuất Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm. Sau đó phát hiện ra các chứng từ, từ ngày 06/8/2014 đến ngày 21/8/2014 có một số chứng từ còn thiếu chữ ký của khách hàng nên đã lập biên bản ghi nhận và yêu cầu toàn thể nhân viên Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm bổ sung đầy đủ chữ ký của khách hàng, theo đúng quy định. Ngay hôm sau Quỹ tiết kiệm Châu Văn Liêm – Chi nhánh Phú Lâm đã bổ sung, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của Ban kiểm soát.


1245/2016/LĐ-ST: Tranh chấp viêc thực hiện hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1848
  • 90

Tranh chấp việc thực hiện hợp đồng lao động

26-07-2016
TAND cấp huyện

Vào ngày 15/09/2009, bà NĐ_Lê Thị Tuyết Vy và BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist ký hợp đồng lao động số 01-09/LV/09 với chức danh chuyên môn là giám đốc, công việc phải làm là giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ. Ngày 08/04/2015, Ông Kakazu Shogo, Tổng giám đốc BĐ_Công ty CP Vận chuyển Minh An Tourist, chủ tịch Hội đồng thành viên LQ_Công ty Phi Hổ có quyết định số 36/2015/QĐ-TGĐ về việc điều chuyển cán bộ quản lý đối với bà NĐ_ Vy. Nội dung điều chuyển bà NĐ_ Vy từ chức vụ giám đốc trở thành phó giám đốc LQ_Công ty TNHH Một Thành viên DV Bảo vệ Phi Hổ.