cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

45/2009/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1885
  • 33

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

17-04-2009
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Kim Phượng xác định yêu cầu khởi kiện như sau: Vào những năm 1998 - 1999, Bà có làm chủ 03 dây hụi và bà BĐ_Nguyễn Thị Kim (Mai) có tham gia chơi, cụ thể: Dây 1: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999 mở dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 12.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 2: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho bà là 10.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 3: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 2.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia, Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 20.000.000 đồng nhưng cũng không đóng.