cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

17/2015/DS-ST: Tranh chấp hợp đồng chơi hụi Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1444
  • 49

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

25-03-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 04 tháng 9 năm 2014 và các lời khai tại Toà án nguyên đơn bà NĐ_Kiều Thị Tô Ngọc Cúc trình bày: Vào ngày 10 tháng 9 năm 2013 âm lịch bà NĐ_Cúc có làm chủ hụi: loại hụi tuần 200.000 đồng, mở hụi tuần 01 lần, có 45 người tham gia trong đó bà BĐ_Bích tham gia 01 phần. Tuần thứ nhất hụi mở 60.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 140.000 đồng; Tuần thứ hai 16/9/2013 âm lịch hụi mở 76.000 đồng thì bà BĐ_Bích đóng 124.000 đồng; Tuần thứ ba ngày 23/9/2013 âm lịch hụi mở 82.000 đồng thì bà BĐ_Bích phải đóng 118.000 đồng, tuần thứ ba hụi mở nhưng bà BĐ_Bích không được lĩnh, nhưng do bà BĐ_Bích thỏa thuận với các hụi viên khác nên bà BĐ_Bích mới được lĩnh hụi với số tiền 5.356.000 đồng. Sau khi lĩnh hụi bà BĐ_Bích đóng được 22 tuần, tổng số tiền là 4.400.000 đồng, còn lại 23 tuần bà BĐ_Bích chưa đóng, nên bà BĐ_Bích còn nợ số tiền 4.600.000 đồng.


100/2009/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1370
  • 24

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

25-08-2009
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Thắm xác định yêu cầu cầu khỏi kiện như sau: Bà và một số người quen biết và rủ nhau cùng chơi hụi. Mục đích của chơi hụi là góp vốn cho nhau dựa trên cơ sở tự nguyện của các bên. Do được tin tưởng nên mọi người cử Bà làm chủ hụi, là người có trách nhiệm thu tiền hụi của các thành viên để đưa cho người hốt hụi. Người hốt hụi phải chi cho bà số tiền là 50% trên mệnh giá của phần hụi, ví dụ hụi 1.000.000 đồng một phần thì khi hốt hụi thành viên nào được hốt sẽ chi cho Bà 500.000 đồng gọi là tiền hoa hồng. Chủ hụi là người ghi và giữ sổ hụi và khi bắt đầu tổ chức dây hụi thì chủ hụi có trách nhiệm ghi cho mỗi thành viên một tờ giấy để theo dõi, nội dung tờ giấy ghi ngày tháng năm bắt đầu chơi, tên các thành viên chơi hụi, tổng số phần hụi, nếu có tranh chấp thì các thành viên căn cứ vào tờ giấy ghi hụi sẽ gặp chủ hụi để giải quyết. Mọi người thoả thuận bằng miệng với nhau về cách chơi.


45/2009/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1883
  • 33

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

17-04-2009
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn, bà NĐ_Nguyễn Thị Kim Phượng xác định yêu cầu khởi kiện như sau: Vào những năm 1998 - 1999, Bà có làm chủ 03 dây hụi và bà BĐ_Nguyễn Thị Kim (Mai) có tham gia chơi, cụ thể: Dây 1: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999 mở dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 12.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 2: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 1.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia. Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho bà là 10.000.000 đồng nhưng không đóng. Dây 3: Từ 15/6/1998 đến 15/8/1999, hụi 2.000.000 đồng/tháng, có 15 người tham gia, Bà BĐ_Kim hốt hụi và số tiền còn phải đóng cho Bà là 20.000.000 đồng nhưng cũng không đóng.


434/2013/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1574
  • 47

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

27-09-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 20/8/2013, đơn khởi kiện bổ sung ngày 03/9/2013 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn là bà NĐ_Phạm Thị Tuyết trình bày: bà có tham gia chơi hụi do bà BĐ_Nguyễn Thị Linh làm chủ thảo. Bà có tham gia chơi 05 dây hụi, cụ thể: - 01 dây hụi 500.000 đồng, hụi khui ngày 05/8/2011; - 01 dây hụi 1.000.000 đồng, hụi khui ngày 05/11/2011; - 02 dây hụi 500.000 đồng, hụi khui ngày 20/9/2012; - 01 dây hụi 1.000.000 đồng, hụi khui ngày 15/10/2012; Cách thức chơi hụi là: Thành viên nào bỏ thăm cao (trả lãi cao) thì hốt hụi, không có quy định mức lãi cụ thể, bà BĐ_Linh có nghĩa vụ thu tiền về giao cho người hốt hụi, bà BĐ_Linh được người hốt hụi trả hoa hồng, hụi 500.000 đồng được hưởng 200.000 đồng, hụi 1.000.000 đồng được hưởng 300.000 đồng.


01/2013/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1540
  • 39

Tranh chấp hợp đồng chơi hụi

24-01-2013
TAND cấp huyện

Tổng cộng 05 dây hụi trên (tính cả lời) với số tiền 64.550.000 đồng. Trong đó trừ tiền công cho chủ hụi (ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa) và tiền ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa đóng lại cho người khác với số tiền là 2.280.000 đồng và ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa khấu trừ qua ông Tô Hoàng Sơn với số tiền là 10.000.000 đồng. Như vậy ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa còn nợ bà 52.270.000 đồng. Bà có đòi tiền hụi nhiều lần nhưng ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa không chịu trả tiền cho bà nên bà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông BĐ_Hà, bà BĐ_Hoa trả cho bà số tiền hụi còn nợ bà là 52.270.000 đồng. Tại phiên toà nguyên đơn xin thay đổi nội dung yêu cầu khởi kiện là chỉ yêu cầu các bị đơn BĐ_Trương Thế Hà và BĐ_Nguyễn Thị Kim Hoa trả số nợ hụi theo tờ tường trình nhận nợ của bị đơn BĐ_Nguyễn Thị Kim Hoa là 30.180.000 đồng.