cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

11/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3341
  • 98

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa

12-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 22/11/2013 và các lời khai của người đại diện của nguyên đơn NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan trình bày: Căn cứ hợp đồng nguyên tắc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy số 027/2012/HĐNT ngày 25/6/2012được ký giữa BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt và NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6, đã sáp nhập là Công ty trực thuộc của NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan. NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 đã hoàn thành công việc vận chuyển hàng hóa cho BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt. Ngày 26/12/2012 hai bên đã ký biên bản thanh lý hợp đồng trên. Theo đó BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt có trách nhiệm phải thanh toán cho NĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải Thanh Lan 6 số tiền nợ là 671.000.000đồng. Tuy nhiên Công ty đến tháng 3/2013 chỉ mới nhận được 30.000.000đồng. Theo biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm ngày 30/6/2013 BĐ_Công Ty Cổ phần Vận tải thủy Trinh Việt còn nợ số tiền nợ gốc là 641.000.000đồng.


171/2006/KT-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2915
  • 106

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển container

06-09-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

BĐ_Công ty WIN LINES Việt Nam (gọi tắt là BĐ_Công ty Win) do ông JOHNNY CHEW khi đó là Giám đốc điều hành Chi nhánh tại HN đã ký vận đơn yêu cầu NĐ_Công ty TDD LOGISTICS GMBH (gọi tắt là NĐ_Công ty TDD) vận chuyển Container từ thành phố HCM đến Praha. Sau khi chuyển số hàng theo Vận đơn số 310A và 311A tới địa điểm NĐ_Công ty TDD đã gửi hai Hóa đơn số: 200200351 và 200200353 ngày 30/9/2002 yêu cầu BĐ_Công ty Win thanh toán chi phí vận chuyển là 6.502,60 USD nhưng BĐ_Công ty Win mới trả được 1000 USD nên ngày 21/3/2005 NĐ_Công ty TDD làm đơn khởi kiện đến Tòa buộc BĐ_Công ty Win thanh toán các khoản tiền sau:  Nợ gốc: 5.502,60USD;  Lãi chậm trả 8%/năm từ 1/3/2004;  Các chi phí khác liên quan đến vụ án như phí giao dịch, phí luật sư; Tại phiên tòa đại diện cho nguyên đơn xác định Container được vận chuyển bằng đường bộ từ Hamburg đi Anh Quốc chứ không phải đi Praha.


05/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3171
  • 71

Đòi tiền cước vận chuyển hàng hóa

03-06-2008

Ngày 28/02/2004, BĐ_HS và NĐ_Trường An có ký với nhau “Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa”, theo đó NĐ_Trường An sẽ chở một lô hàng may mặc từ thành phố HCM, Việt Nam sang Miami, Florida, Hoa Kỳ. Hợp đồng này được thể hiện bằng một Phiếu yêu cầu chuyên chở ngày 26/02/2004 của BĐ_HS (BL.54-51) và thư xác nhận ngày 28/02/2004 của NĐ_Trường An (BL.84-83). Thực hiện hợp đồng, NĐ_Trường An đã vận chuyển lô hàng đi Miami, Florida, Hoa Kỳ, theo vận đơn hàng không (AWB) số NĐ_Trường An-400053 ngày 03/3/2004 (BL.78-73) trên chuyến bay 0Z392 và OZ222 ngày 03/3/2004 đến Hoa Kỳ và giao cho người nhận hàng ghi trên vận đơn một cách an toàn. Cước phí vận chuyển lô hàng trên là 61.395,20USD.