cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

26/2012/LĐ-ST: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động

  • 1716
  • 72

Tranh chấp về kỷ luật lao động

25-09-2012
TAND cấp huyện

Ngày 31/3/2010 BĐ_Công ty TNHH Dân An Việt Nam (gọi tắt là BĐ_Công ty Dân An Việt Nam) và ông NĐ_Nguyễn Thành Thành có ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 08/2010/HĐLĐ, chức danh quản lý bán hàng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với mức lương được hưởng là 37.500.000 đồng/tháng. Tuy nhiên đến ngày 04/4/2012, BĐ_Công ty Dân An Việt Nam bất ngờ ban hành Quyết định số 01/F12/QĐ-KL về việc thi hành kỷ luật với hình thức sa thải đối với ông NĐ_Thành, theo quy định sa thải này đã cho rằng ông NĐ_Thành đã vi phạm như sau: “1. Ông NĐ_Thành không tuân thủ các chính sách của công ty trong việc quản lý và thực hiện các hợp đồng với khách hàng, gây thiệt hại nghiêm trọng về lợi ích vật chất cho công ty có giá trị trên 125.000.000 đồng. Ông NĐ_Thành đã vi phạm điều 20.1.3 (iii) của Nội quy lao động của công ty.


01/2012/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 2942
  • 147

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

25-04-2012
TAND cấp huyện

Bà NĐ_Susan Diana Tinem được BĐ_Công ty TNHH TTB, Việt Nam (sau đây gọi tắt là BĐ_Trường Quốc tế TTB) tuyển dụng theo hợp đồng lao động ngày 17/6/2010. Các điều khoản chủ yếu, gồm: thời hạn làm việc là 02 năm, tính từ ngày 01/8/2010, chức vụ là giáo viên cấp 2, tiền lương 39.000 USD (ba mươi chín nghìn đô la)/năm, phụ cấp tiền nhà 825 USD/tháng, phụ cấp di chuyển đến chỗ mới: 500 USD, thuế thu nhập cá nhân do BĐ_Trường Quốc tế TTB nộp. Ngày 30/3/2011, bà NĐ_Susan nhận được thư điện tử của BĐ_Trường Quốc tế TTB thông báo hợp đồng lao động sẽ chấm dứt vào ngày 31/7/2011 căn cứ điều 9.1 hợp đồng lao động và do trường tinh giảm biên chế. Ngày 31/5/2011, BĐ_Trường Quốc tế TTB chính thức ra văn bản cho bà NĐ_Susan nghỉ việc. Trong thời gian làm việc tại trường, bà NĐ_Susan nhận được tiền lương 3.250USD/tháng, phụ cấp 825USD/tháng, tiền di chuyển đến nơi ở mới 500USD. Bà NĐ_Susan đã nhận lương và phụ cấp đến hết tháng 6/2011.


38/2014/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động

  • 1256
  • 33

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

29-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 06/3/2014, ông NĐ_Phạm Phú Lân trình bày: Ngày 03/7/2013, ông ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Neya (sau đây viết tắt là BĐ_Công ty Neya) loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng từ ngày 03/7/2013 đến ngày 02/7/2014. Chức danh chuyên môn: nhân viên văn phòng, tiền lương 14.376.855 đồng/tháng. Đến ngày 20/11/2013, Ban Giám đốc BĐ_Công ty Neya giao cho ông thực hiện công việc có tính chất như quản lý trong khi công việc của ông theo hợp đồng lao động là nhân viên văn phòng. Do đó ông đã gửi email từ chối thực hiện công việc được giao vì không đúng với chức năng, nhiệm vụ của ông trong hợp đồng lao động. Khoảng nửa đêm ngày 20/11/2013, Giám đốc Công ty là ông Dicky nhắn tin cho ông với nội dung là từ ngày mai công việc của ông sẽ do ông Dicky đảm trách, ông không cần phải vào văn phòng và tiền lương của ông sẽ được công ty giải quyết chuyển vào tài Khoản của ông.


23/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế (Logistics) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 9562
  • 296

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế (logistic)

11-09-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/02/2014 của NĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My (Viết tắt là NĐ_Công ty Hương My) – Bút lục 55 – 56 và các bản khai tiếp theo của người đại diện ủy quyền của Công ty là Nguyễn Thị Hồng Ngân trình bày: Ngày 25/03/2013 NĐ_Công ty Hương My và BĐ_Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi (viết tắt là BĐ_Công ty Linh Chi) có ký hợp đồng dịch vụ Logistics 1303002/HĐDVĐLVCHH – QT, theo đó BĐ_Công ty Linh Chi tiếp nhận, vận chuyển 02 lô hàng dừa tươi của NĐ_Công ty Hương My từ cảng Thành phố HCM đến cảng FELIXSTOWE, UK để giao cho khách hàng là Công ty Ming FOODS LTD, có các nội dung chi tiết, trong đó đối với Vận đơn số SGNRCT 1304 – 094 ngày 22/4/2013: Dự kiến ngày đến là ngày 22/5/2013, Hàng hóa là 01 Container 40’ dừa tươi, Tổng giá trị lô hàng là 12.809USD


1634/2015/DSPT: Đòi lại tài sản Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1990
  • 61

Đòi lại tài sản

28-12-2015
TAND cấp tỉnh

Ngày 25/02/2012 ông NĐ_La Hoàng Đan có ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông BĐ_Lã Minh Tú để chuyển nhượng 140.000 cổ phần của LQ_Công ty cổ phần Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Lan My (kể từ sau gọi là LQ_Công ty Lan My), đơn giá 10.000đ/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng 1.400.000.000đ. Số cổ phần này do ông BĐ_Lã Minh Tú đứng tên. Thực hiện hợp đồng đã ký kết, ngày 26/3/2012 ông NĐ_La Hoàng Đan đã chuyển khoản số tiền 1.400.000.000đồng vào tài khoản của ông BĐ_Lã Minh Tú nhưng ông BĐ_Tú không thực hiện việc đăng ký bổ sung ông NĐ_Đan vào danh sách cổ đông của LQ_Công ty Lan My. Ông NĐ_Đan đã nhiều lần nhắc nhở nhưng ông BĐ_Tú chỉ hứa và không thực hiện nên ông NĐ_Đan yêu cầu ông BĐ_Tú trả lại tiền.