cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

1158/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3099
  • 143

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

15-09-2015
TAND cấp tỉnh

Ngày 10/01/2001 ông BĐ_Châu Văn Ngân có làm giấy sang nhượng cho ông NĐ_Nguyễn Minh Đinh 500m2 đất trong khuôn viên Công ty Hà Việt tại số 2/144 xa lộ Hà Nội, phường HP, Quận X, Thành phố HCM (nay là số 15, đường số 6, khu phố 1, phường HP, Quận X, Thành phố HCM) với tổng số tiền là 50 lượng vàng 9999. Khi thực hiện việc sang nhượng, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chỉ có bằng khoán của chế độ cũ đứng tên ông BĐ_Ngân. Sau khi làm giấy sang nhượng bà LQ_Nguyễn Thị Minh đã giao ngay 01 lần đủ 50 lượng vàng 9999 cho ông BĐ_Ngân tại nhà ông ở số 2/144 xa lộ Hà Nội, phường HP, Quận X. Ông BĐ_Ngân hứa khi nào hợp thức hóa xong giấy tờ sẽ làm thủ tục sang tên và giao đất.


750/2015/DSPT: Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 6743
  • 265

Tranh chấp hợp đồng thế chấp tài sản

25-06-2015
TAND cấp tỉnh

Hiện tại ông BĐ_Trung, bà BĐ_Phụng đã ly hôn với nhau; bà BĐ_Phụng đãthế chấp nhà 113 Trần Quý cho LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh - Chi nhánh Sài Gòn để bảo đảm cho khoản vay của LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha theo “Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba” số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011. Do đó bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình yêu cầu tuyên bố vô hiệu và hủy các giao dịch dân sự sau: - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở - số 31823/HĐ-TCN xác lập ngày 02/12/2005 tại Phòng Công chứng số 2 giữa bà NĐ_Ngân, ông NĐ_Tình với ông Trí, bà Phượng; - Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng lập tại Phòng Công chứng số 4 vào ngày 15/01/2009 giữa bà Phượng với ông Trí; - Hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên thứ ba - số 030.011.112.69870.DB.DN ngày 29/12/2011 giao kết giữa LQ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Kha; bà Phượng với LQ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Minh – Chi nhánh Sài Gòn.


724/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1403
  • 72

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà

18-06-2015
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn ông NĐ_Lữ Thành Trưng có đại diện trình bày: Căn nhà số 34H TKD, phường TĐ, Quận S, Thành phố HCM thuộc sở hữu của ông NĐ_Lữ Thành Trưng. Ngày 09/6/2010, ông NĐ_Lữ Thành Trưng đã ký hợp đồng mua bán nhà trên cho ông BĐ_Trần Văn Thịnh, được Phòng Công chứng số 2 Thành phố HCM công chứng ngày 09/6/2010, số công chứng 018781, quyển 06, đóng dấu ngày 16/6/2010. Trị giá mua bán là 6.000.000.000 đồng, phương thức thanh toán bằng tiền mặt, thời gian thanh toán là trả hết một lần ngay sau khi công chứng hợp đồng mua bán. Ông NĐ_Trưng đã giao toàn bộ bản chính giấy tờ về quyền sở hữu nhà cho ông BĐ_Thịnh khi hai bên ký kết hợp đồng nhưng ông BĐ_Thịnh vẫn chưa thanh toán số tiền 6.000.000.000 đồng. Do đó, ông NĐ_Trưng yêu cầu ông BĐ_Thịnh có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua nhà theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng công chứng số 018781 ngày 09/6/2010.


195/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3684
  • 175

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

07-08-2012
TAND cấp huyện

Ngày 26/12/2007, bà NĐ_Sang và ông NĐ_Bình có ký hợp đồng với ông BĐ_Văn Khắc Thịnh về việc ông BĐ_Thịnh thuê căn nhà trên bằng giấy tay. Theo hợp đồng này thì ông BĐ_Văn Khắc Thịnh thuê căn nhà 1097 HG để làm trường dạy ngoại ngữ, thời gian thuê là 10 năm, giá thuê trong 03 năm đầu là 2.400USD/tháng, 07 năm sau là 2.500USD/tháng, tiền cọc là 28.800USD (tương đương 461.950.000đ), tiền thuế thuê nhà ông BĐ_Thịnh phải chịu, thời gian bắt đầu tính tiền thuê nhà là ngày 05/4/2008.


604/2016/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1934
  • 100

Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

17-05-2015
TAND cấp tỉnh

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn và các lời khai của người đại diện hợp pháp nguyên đơn - ông LQ_Đặng Hùng Anh trình bày: Ngày 30/6/2011, bà NĐ_Nguyễn Thị Von và bà BĐ_Nguyễn Kim Khánh đã ký hợp đồng (giấy tay) đặt cọc mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số 271 TCH05, khu phố 4A (nay là khu phố 11) phường TCH, Quận X, Thành phố HCM. Nội dung hợp đồng đặt cọc hai bên thỏa thuận giá trị chuyển nhượng là 1.300.000.000 đồng (một tỷ ba trăm triệu đồng); phương thức thanh toán: Ngày 30/6/2011, bà NĐ_Von đặt cọc cho bà BĐ_Khánh 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng); số tiền còn lại 1.260.000.000 đồng (một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng) bà NĐ_Von sẽ giao đủ vào ngày 01/7/2011 tại Phòng công chứng số 5.