cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

12/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2243
  • 62

Tranh chấp hợp đồng gia công may mặc

15-01-2014
TAND cấp huyện

Ngày 18/5/2012 và ngày 19/5/2012, NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Quân và BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thời trang Nga Sơn có ký kết với nhau hai Hợp đồng ủy thác gia công xuất khẩu số 02/2012/GC/FQ-FM và số 03/2012/GC/FQ-FM. Theo các hợp đồng thì NĐ_Công ty Minh Quân có trách nhiệm gia công hàng may mặc cho BĐ_Công ty Thời trang Nga Sơn theo số lượng và đơn giá được ghi nhận trong từng hợp đồng. Thực hiện hai hợp đồng nêu trên, NĐ_Công ty Minh Quân đã hoàn tất, giao cho BĐ_Công ty Thời trang Nga Sơn 04 (bốn) đợt hàng, với tổng giá tiền gia công là 788.591.803 (bảy trăm tám mươi tám triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn tám trăm lẻ ba) đồng và đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng.


11/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng gia công khác Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1563
  • 42

Tranh chấp hợp đồng gia công khác

07-09-2012
TAND cấp huyện

Ngày 15/4/2010 giữa NĐ_Công ty cổ phần ô tô Đại Thắng và ông BĐ_Lê Văn Trân- Chủ doanh nghiệp tư nhân Quốc An có ký kết Hợp đồng mua bán số 15/2010/AS, theo đó bên ông BĐ_Trân - DNTN Quốc An đóng cho NĐ_Công ty Đại Thắng bồn xe 12 m3 trên xe ô tô Hundai HD 120, chiều dài xi lát là 5.3m với giá 157.000.000đ (một trăm năm mươi bảy triệu đồng), thời hạn giao bồn là 25 (hai mươi lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng. NĐ_Công ty Đại Thắng đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình nhưng phía ông BĐ_Trân – DNTN Quốc An đã giao chậm hàng, cụ thể đến ngày 04/8/2010 mới giao xe, qua kiểm tra bồn xe thì hồ sơ cải tạo và đăng kiểm bồn chỉ có 06m3, không đúng tiêu chuẩn theo hợp đồng. Mặc dù Công ty đã gửi 02 lần công văn về việc giao hàng trễ và không đúng thông số kỷ thuật nhưng phía ông BĐ_Trân – DNTN Quốc An vẫn không có phản hồi. Từ việc giao hàng trễ và không đúng thông số kỷ thuật của phía bị đơn dẫn đến việc NĐ_Công ty Đại Thắng bị khách hàng là DNTN Phước Hưng kiện tại TAND tỉnh BD yêu cầu hủy hợp đồng và bồi thường thiệt hại.


65/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2142
  • 48

Tranh chấp hợp đồng gia công vải

24-07-2015
TAND cấp huyện

Ngày 11/04/2013 NĐ_Công ty TNHH Một thành viên May mặc Âu Phục (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Âu Phục) và BĐ_Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Shen Long (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Shen Long) kí kết Hợp đồng gia công số 01/QP-SL, về việc nhận gia công chần gòn. Cụ thể: Tên hàng – số lượng – giá cả: NĐ_Công ty Âu Phục nhận gia công vải chần gòn các loại cho BĐ_Công ty Shen Long. Tên hàng: Chần Gòn; số lượng: 60.000 Yard; Đơn giá: 0,3 USD; Thành tiền: 18.000USD. Giá chưa bao gồm thuế (VAT). Tỷ giá xuất hóa đơn được quy đổi theo tỷ giá bán của Ngân hàng Shang hai Commercial and Savings Bank, Ltd - Nai Branch. BĐ_Công ty Shen Long cung cấp nguyên phụ liệu cho NĐ_Công ty Âu Phục theo số lương, định mức, trị giá gia công và nhận lại thành phẩm gia công. NĐ_Công ty Âu Phục giao trả thành phẩm gia công cho BĐ_Công ty Shen Long theo số lượng hợp đồng đã gia công.


63/2015/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3089
  • 155

Tranh chấp hợp đồng gia công viên nén gỗ

23-04-2015
TAND cấp huyện

Ngày 01/01/2014, NĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Hoàng Anh (kể từ sau gọi là NĐ_Công ty Hoàng Anh) có ký hợp đồng gia công viên nén gỗ cho BĐ_Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Hama (kể từ sau gọi là BĐ_Công ty Hama) với nội dung chính như sau: NĐ_Công ty Hoàng Anh đồng ý gia công viên nén gỗ có kích thước 8mm, dài 20 đến 30cm, sàn tách bụi. Xe giao nguyên liệu đến xưởng của NĐ_Công ty Hoàng Anh, NĐ_Công ty Hoàng Anh dỡ nguyên liệu xuống, gia công và bốc hàng thành phẩm lên phương tiện vận chuyển của BĐ_Công ty Hama. Số lượng gia công 3000 tấn/tháng, tạm tính giao hàng mỗi ngày từ 100 tấn đến 170 tấn; giá trị tạm tính mỗi tháng 3.531.000.000đ/tháng (đã bao gồm thuế VAT). Phương thức và thời hạn giao hàng: Địa điểm giao hàng tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của NĐ_Công ty Hoàng Anh tại huyện LV, tỉnh ĐT.


1332/2008/DSPT Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1741
  • 32

Tranh chấp hợp đồng gia công, lắp đặt cửa gỗ

12-11-2008
TAND cấp tỉnh