cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

24/2012/LĐ-ST: Tranh chấp bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 1634
  • 27

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

06-09-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 24/10/2011 và các lời khai trong qúa trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Hồ Hải Luận, đại diện trình bày: Trung tâm điện thoại di động C.D.M.A là chi nhánh thuộc BĐ_Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ bưu chính viễn thông Minh Quân. Trong quá trình hoạt động trung tâm C.D.M.A đã nợ tiền bảo hiểm xã hội kéo dài (bao gồm tiền bảo hiểm xã hội-BHXH; bảo hiểm y tế-BHYT; bảo hiểm thất nghiệp-BHTN) kéo dài. Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phát sinh từ tháng 12/2010 đến tháng 8/2012 là 6.682.934.521 đồng và tiếp tục phát sinh cho đến 8/2012 là 10.669.404.411 đồng.


10/2012/LĐ-ST: Tranh chấp bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 1724
  • 18

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

30-11-2012
TAND cấp huyện

Sau nhiều lần làm việc cụ thể với BĐ_Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Hưng Yên về việc thực hiện trích nợ, giải quyết nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (viết tắt là BHXH, BHYT, BHTN) nhưng BĐ_Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Hưng Yên vẫn không thực hiện nghĩa vụ làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. Hiện BĐ_Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Hưng Yên ỹ còn nợ số tiền BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 03/2011 đến tháng 9/2012 là 2.650.975.393 đồng. Nay NĐ_Bảo hiểm xã hội quận T yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Hưng Yên phải nộp ngay vào quỹ BHXH tổng số tiền nợ đọng còn thiếu hiện tại là 2.650.975.393 đồng trong đó số nợ gốc là 2.398.916.942 đồng, tiền lãi phát sinh là 252.058.451 đồng, yêu cầu trả ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật. Từ tháng 10/2012 yêu cầu BĐ_Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ Hưng Yên thực hiện trích nộp hàng tháng tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động theo đúng quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.


07/2013/LĐ-ST: Tranh chấp bảo hiểm xã hội Sơ thẩm Lao động

  • 1687
  • 29

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

06-08-2013
TAND cấp huyện

BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa liên tục để nợ BHXH-BHYT-BHTN kéo dài. Tổng số tiền BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa còn nợ từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2012 là 92.410.658 đồng. Ủy ban nhân dân Quận X, NĐ_Bảo Hiểm Xã Hội Quận X và Phòng kiểm tra BHXH thành phố đã làm việc, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa vẫn không nộp số tiền này. Trong khi đó hàng tháng BĐ_Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch nhà hàng Hương Xưa vẫn khấu trừ và chiếm dụng 9,5% tiền đóng BHXH-BHYT-BHTN từ tiền lương của người lao động, vi phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, gây khó khăn cho việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.


31/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1370
  • 49

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

29-09-2014
TAND cấp huyện

BĐ_Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Viên Thụy (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Viên Thụy) là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần số 0305249129 ngày 03/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 15/10/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp. BĐ_Công ty Viên Thụy liên tục để nợ BHXH-BHYT-BHTN kéo dài. Tính đến tháng 5/2014 Công ty còn nợ tổng số tiền BHXH-BHYT-BHTN là 195.136.017 đồng. Bảo hiểm xã hội Quận X đã làm việc, kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần nhưng BĐ_Công ty Viên Thụy vẫn không nộp số tiền này. Nay yêu cầu BĐ_Công ty Viên Thụy phải nộp số tiền 195.136.017 đồng vào quỹ NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM ngay khi bản án có hiệu lực.


55/2014/LĐ-ST Sơ thẩm Lao động

  • 1578
  • 49

Tranh chấp bảo hiểm xã hội

27-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 16/12/2013 nguyên đơn NĐ_Bảo hiểm xã hội Thành phố HCM khởi kiện BĐ_Công ty cổ phần H77, yêu cầu BĐ_Công ty cổ phần H77 thanh toán tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và tiền lãi chậm nộp tạm tính đến tháng 11/2013 là là 740.272.189 (Bảy trăm bốn mươi triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn một trăm tám mươi chín) đồng.