cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

100/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6819
  • 265

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt

10-11-2016
TAND cấp huyện

NĐ_Tổng Công ty bảo hiểm Bình Minh và LQ_Công ty TNHH Vetus Việt Nam (viết tắt LQ_Công ty Vetus Việt Nam) ký Giấy chứng nhận số đơn HCM.D15.F1.12.HD218 (0458) ngày 12/7/2012, theo nội dung hợp đồng NĐ_Tổng Công ty bảo hiểm Bình Minh nhận bảo hiểm rủi ro theo loại hình bảo hiểm Cháy và các rủi ro đặc biệt với số tiền bảo hiểm là 165.500 USD cho hàng hóa của LQ_Công ty Vetus Việt Nam ký gửi tại hai địa điểm kho trong đó kho của BĐ_Công ty cổ phần Thi Anh (viết tắt là BĐ_Công ty Thi Anh) tại 920A đường Quốc lộ 1A, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố HCM.


44/2009/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 10492
  • 331

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

06-03-2009
Tòa phúc thẩm TANDTC

81/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6803
  • 138

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển xe cơ giới

26-05-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC