cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

26/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1314
  • 18

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

06-08-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và các bản khai, hòa giải tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn NĐ_Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN có bà Nguyễn Ngọc Xuân Ngân đại diện trình bày: Ngày 13/11/2009 NĐ_Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN và BĐ_Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Đình Canh đã ký Hợp đồng hạn mức tín dụng số 18720/HĐHM/TCB-2009 ngày 13/11/2009. Hạn mức tín dụng là 15.000.000.000 đồng. Số tiền vốn đã giải ngân hiện nay BĐ_Công ty Đình Canh còn nợ là: 14.960.000.000 đồng theo các Khế ước nhận nợ số 18073 ngày 01/11/2010; 18080 ngày 02/11/2010; 18088 ngày 05/11/2010; 18397 ngày 31/01/2011; 18402 ngày 14/02/2011. Thời hạn vay 06 tháng đối với từng khế ước nhận nợ; Mục đích vay: bổ sung vốn kinh doanh; Lãi suất vay: mức lãi suất thỏa thuận sẽ được quy định cụ thể trên Khế ước nhận nợ và cam kết trả nợ được lập theo mỗi lần rút vốn vay theo HMTD.


08/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1399
  • 15

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

18-04-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và các bản khai, hòa giải tại Tòa án, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn NĐ_Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. HCM có bà Huỳnh Nguyễn Bảo Hân đại diện trình bày: NĐ_Ngân hàng TMCP Phát Triển Tp. HCM (gọi tắt là NĐ_BBB Bank)và BĐ_Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Lăng Thắng (BĐ_Công ty Lăng Thắng) có ký Hợp đồng tín dụng số 461/09 ngày 06/10/2009; Khế ước vay tiền số 461/09-02 ngày 19/10/2010. Hạn mức tín dụng 3.500.000.000 đồng. Ngày vay 19/10/2010. Lãi suất 14,5%/năm. Lãi suất được thực hiện theo hình thức thả nổi và được điều chỉnh 03 tháng/lần. Mục đích vay vốn: bổ sung vốn kinh doanh.


24/2015/DS-ST: Tranh chấp quyền sử dụng đất Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2358
  • 61

Tranh chấp quyền sử dụng đất

28-01-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 30 tháng 11 năm 2007, nguyên đơn trình bày như sau: Năm 1992, ông LQ_Dư Hớn Phát và LQ_Nguyễn Văn Dũng có góp vốn với ông Phạm Minh Thường để mua chung thửa đất ngang 30m, dài 97m tọa lạc thửa số 424 tờ bản đồ số 3 xã TTT, huyện NB (nay là phường BT, Quận X) của bà Nguyễn Thị Ngói và ông Phan Văn Sanh. Ông Thường, ông LQ_Phát và ông LQ_Dũng thống nhất để ông Thường đang ở tại NB đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cả ba cùng thỏa thuận, ông Thường được sử dụng phần đất có diện tích ngang 20m x dài 97m, còn ông LQ_Dũng và ông LQ_Phát mỗi người được sử dụng phần đất ngang 5m x dài 97m. Năm 1994, phần đất trên được UBND huyện NB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 2.913m2, tại vị trí thửa 434, tờ bản đồ số 3 xã TTT, huyện NB cho ông Phạm Minh Thường theo thỏa thuận của cả ba.


137/2015/DS-ST Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1750
  • 38

Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

13-05-2015
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện ngày 22/4/2013, đơn khởi kiện bổ sung ngày 11/12/2013 và tại toà, nguyên đơn có đại diện theo ủy quyền cùng Luật sư bảo vệ quyền lợi trình bày: Qua thông báo của LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM, NĐ_Công ty TNHH Cường Phát được biết BĐ_Ngân hàng NN VN - Chi nhánh AP bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng 1.555m2 đất, công trình xây dựng gắn liền với đất và máy móc thiết bị kinh doanh xăng dầu tại số 169 Quốc lộ 1A, phường BC, quận TĐ, nên tham gia đấu giá. Qua đấu giá NĐ_Công ty TNHH Cường Phát là người được mua tài sản nêu trên. Thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 55/HĐ-MB ngày 12/4/2012 NĐ_Công ty TNHH Cường Phát đã giao đủ số tiền 25.174.000.000 đồng cho BĐ_Ngân hàng NN VN Chi nhánh AP vào ngày 10/5/2012(thông qua LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM). Ngày 03/5/2012 BĐ_Ngân hàng NN VN Chi nhánh AP, doanh nghiệp tư nhân Sài Gòn Nhỏ đã bàn giao sơ bộ hiện trạng trạm xăng dầu Sài Gòn Nhỏ và các tài sản khác trên đất cho NĐ_Công ty TNHH Cường Phát. Riêng toàn bộ khuôn viên đất chưa bàn giao và cắm mốc có sự chứng kiến của LQ_Trung Tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP. HCM theo thỏa thuận của hợp đồng thì chưa tiến hành.


23/2013/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1246
  • 19

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

04-09-2013
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 19/12/2012, ngày 04/3/2013, 19/6/2013, 02/8/2013, 29/8/2013 và các lời trình bày trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Trần Ngọc Bích đại diện nguyên đơn là NĐ_Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận A trình bày việc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng với BĐ_Ngân hàng TMCP Sàigòn An Khang và BĐ_Ngân hàng TMCP Sàigòn An Khang chưa thanh toán tiền gửi của các hợp đồng nên ông yêu cầu BĐ_Ngân hàng TMCP Sàigòn An Khang phải thanh toán cho NĐ_Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận A số tiền vốn là 6.563.909.961 đồng, lãi tính đến ngày 04/9/2013 là 1.457.905.304 đồng, trả một lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật và tiền lãi phát sinh trên số nợ gốc chưa thanh toán theo lãi suất kỳ hạn gửi một tháng của BĐ_Ngân hàng TMCP Sàigòn An Khang cho đến khi dứt nợ.