cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

23/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế (Logistics) Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 9851
  • 297

Tranh chấp hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế (logistic)

11-09-2014
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 12/02/2014 của NĐ_Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Hương My (Viết tắt là NĐ_Công ty Hương My) – Bút lục 55 – 56 và các bản khai tiếp theo của người đại diện ủy quyền của Công ty là Nguyễn Thị Hồng Ngân trình bày: Ngày 25/03/2013 NĐ_Công ty Hương My và BĐ_Công ty TNHH Tiếp vận Thương mại Linh Chi (viết tắt là BĐ_Công ty Linh Chi) có ký hợp đồng dịch vụ Logistics 1303002/HĐDVĐLVCHH – QT, theo đó BĐ_Công ty Linh Chi tiếp nhận, vận chuyển 02 lô hàng dừa tươi của NĐ_Công ty Hương My từ cảng Thành phố HCM đến cảng FELIXSTOWE, UK để giao cho khách hàng là Công ty Ming FOODS LTD, có các nội dung chi tiết, trong đó đối với Vận đơn số SGNRCT 1304 – 094 ngày 22/4/2013: Dự kiến ngày đến là ngày 22/5/2013, Hàng hóa là 01 Container 40’ dừa tươi, Tổng giá trị lô hàng là 12.809USD