cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

173/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực thuế Phúc thẩm Hành chính

  • 1045
  • 43

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

25-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Hoàng Bi đại diện ủy quyền của bà NĐ_Trần Ngọc My - Chủ DNTN Trung Minh. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 15/4/2016 của Toà án nhân dân tỉnh CM.