cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

938/2013/KDTM-ST: Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4905
  • 122

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

19-08-2013
TAND cấp tỉnh

NĐ_Công ty Thuận Hòa yêu cầu Tòa án buộc BĐ_Công ty Hoàng Ân chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu “Flower box” dưới mọi hình thức; Thông báo xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin báo chí về việc đã sử dụng trái phép nhãn hiệu “Flower box” đã được đăng ký bảo hộ hợp pháp của NĐ_Công ty Thuận Hòa.


213/2014/DS-ST: Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 12307
  • 545

Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng

14-08-2014
TAND cấp huyện

Quan hệ tranh chấp trong vụ án này là quan hệ tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền tác giả đối với tác phẩm. Nguyên đơn khởi kiện vì cho rằng bị đơn là BĐ_Công ty CP XNK & DV Ô tô Mặt Trời Hoa Lan có hành vi vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm nên yêu cầu bồi thường và xin lỗi công khai trên báo chí. Do đó, cần phải xem xét có hay không hành vi vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ


136/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5370
  • 403

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

29-08-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

39/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6588
  • 278

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

39/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3623
  • 115

Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh

29-03-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC