cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

166/2014/DS-ST: Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 3072
  • 69

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

10-09-2014
TAND cấp huyện

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn đã thừa nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ giữa bà NĐ_Ly và ông BĐ_Vinh xác lập chỉ vì mục đích đảm bảo cho số tiền vay, là phù hợp với biên nhận hợp đồng vay giữa nguyên đơn và bị đơn do phía bà NĐ_Ly cung cấp, nhưng thấy rằng hợp đồng vay của bà NĐ_Ly và ông BĐ_Vinh đã xác lập bằng văn bản là biên nhận nợ và có thế chấp giấy chứng nhận QSDĐ của ông BĐ_Vinh nên đã thỏa mãn quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng vay tài sản


11/2016/HC-ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu tiền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính

  • 1377
  • 24

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu tiền sử dụng đất

17-08-2016
TAND cấp huyện

Tại công văn số 131/CCT-KTNB dựa vào công văn số 3552/CT-QLĐ ngày 19/6/2012 của Cục thuế Thành phố HCM mà không đưa ra bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào có quy định: “đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân BĐ_Chi cục Thuế Quận X đã thông báo thu nhưng sau ngày 09/3/2012 chưa thực hiện nộp tiền thì BĐ_Chi cục Thuế Quận X căn cứ vào bảng giá đất năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính ra thông báo theo quy định”.


53/2011/DS- ST: Tranh chấp thừa kế Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 563
  • 16

Tranh chấp thừa kế

14-07-2011
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà NĐ_Trần Thị Nghĩa Hoa đề ngày 19/07/2010 cũng như lời trình bày của chị Nguyễn Thị Ngọc Dung tại phiên tòa sơ thẩm như sau: cha mẹ chị ông Nguyễn Văn Lòng, sinh năm 1942, chết năm 2001, mẹ NĐ_Trần Thị Nghĩa Hoa, sinh năm 1944, chết ngày 13/5/2011, cha mẹ chị chung sống sinh được 06 người con gồm Nguyễn Văn Sang, sinh năm 1969, Nguyễn Ngọc Điệp, sinh năm 1984, Nguyễn Thu Cúc, sinh năm 1981, Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1971, Nguyễn Minh Tấn, sinh năm 1964 và anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1970 ( chết năm 2009) có vợ BĐ_Huỳnh Thị Dung chung sống sinh được 1 con chung Nguyễn Duy Bân sinh năm 2003.


09/2014/DSST: Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 479
  • 12

Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

13-06-2014
TAND cấp huyện

NHẬN THẤY: Theo đơn khởi kiện ngày 23 tháng 12 năm 2013, các bản khai và tại phiên tòa hôm nay, nguyên đơn bà NĐ_Lê Thị An trình bày: Vào năm 1994 bà có cò cho bà Phan Ngọc Dễ diện tích 3 công một góc ba đất tầm cấy (01 công tầm cấy 1296m2) với giá trị 1 cây vàng 24k, thời hạn 3 năm đến năm 1997 sẽ chuộc lại. Khi cố đất giữa hai bên có làm giấy tờ nhưng bà Dễ đang giữ. Đến năm 1997 bà Dễ có kêu bà chuộc đất nhưng do khi đó 2 đứa con bà bị bệnh chết và hoàn cảnh quá nghèo cho nên bà không có tiền đi chuộc lại đất thì bà Dễ đã cố phần đất trên lại cho ông BĐ_Lý Thanh Duy là 1 cây vàng 24k. Khi cố có mặt bà, bà Dễ, ông BĐ_Duy cùng thỏa thuận là đất của bà đã cố cho bà Dễ, nay bà Dễ đang cần tiền nhưng bà chưa có tiền chuôc lại nên cố lại cho ông BĐ_Duy cho đến khi nào bà có tiền chuộc lại thì ông BĐ_Duy phải cho bà chuộc.


04/2014/DSST: Tranh chấp quyền sử dụng đất Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 368
  • 9

Tranh chấp quyền sử dụng đất

10-03-2014
TAND cấp huyện

Diện tích 106m2 tọa lạc tại thửa 279, tờ bản đồ số 2 (sơ đồ nền), phường TML, Quận X thuộc một phần diện tích đất do ông NĐ_Dương Văn Giàu và bà NĐ_Nguyễn Thị Mai mua lại của ông Trần Văn Thuận và bà Võ Thị Hảo vào năm 1957. Trong quá trình sử dụng ông bà có cho con trai và con dâu là BĐ_Dương Anh Duy và BĐ_Bùi Thị Ngọc Oanh ở nhờ trên đất. Việc cho ở nhờ này chỉ nói miệng. Năm 2003, ông bà xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện bà BĐ_Oanh và ông BĐ_Duy đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phần đất của ông bà với diện tích là 306,2m2. Ông bà đồng ý cho 200m2 và yêu cầu ông BĐ_Duy, bà BĐ_Oanh trả lại phần diện tích 106,2m2 còn lại theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Nhưng ông BĐ_Duy và bà BĐ_Oanh không đồng ý. Sau khi thỏa thuận trong gia đình không thành, ông bà khởi kiện.