cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

03/2012/KDTM-PT: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1171
  • 29

Tranh chấp mua bán hàng hóa khác

26-12-2012
TAND cấp tỉnh

Ngày 05/05/2008 NĐ_Công ty cổ phần Việt Hoa (sau đây gọi tắt là NĐ_Công ty Việt Hoa) ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa số 80HD-08 và các phụ lục hợp đồng số 01 ngày 20/05/2009, số 02 ngày 01/09/2009 với BĐ_Công ty trách nhiệm hữu hạn Doanh Doanh (sau đây gọi tắt là BĐ_Công ty Doanh Doanh) về việc mua bán lô máy điều hòa nhiệt độ hiệu Daikin. Theo thỏa thuận tại Điều 1, Điều 3 của hợp đồng và các phụ lục hợp đồng, tổng giá trị của hợp đồng đã bao gồm tH VAT là 204.536,20 USD; Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam, được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của Ngân hàng ngoại thương thành phố HCM tại thời điểm thanh toán.


15/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng dịch vụ xin chấp thuận chủ trương của UBND và giấy phép đầu tư Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5126
  • 136

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

25-06-2014
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà An Phát là bên trung gian giàn xếp (môi giới) cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Gia Định trao đổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà (RESCO) để có được khu đất tại khu đô thị mới An Khánh, An Phú để đầu tư xây dựng bệnh viện theo hướng xã hội hoá lĩnh vực y tế; cùng với việc tư vấn, soạn thảo văn bản cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Gia Định để đạt được sự chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện trên khu đất này.


15/2014/ KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2858
  • 121

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ

05-12-2012
TAND cấp huyện

NĐ_Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà Minh Quang và BĐ_Công ty TNHH phòng khám Phúc Châu Thành phố HCM có ký Hợp đồng thu xếp công việc vào ngày 16/9/2008 và các phụ lục kèm theo là Phụ lục số I ký ngày 16/10/2008; Phụ lục số II ngày 31/8/2009. Theo nội dung của Hợp đồng thu xếp công việc ký ngày 16/9/2008, NĐ_Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển nhà Minh Quang là bên trung gian giàn xếp (môi giới) cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Phúc Châu Thành phố HCM trao đổi làm việc với Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà (RESCO) để có được khu đất tại Khu C (Lô C47) khu đô thị mới An Khánh, An Phú thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH một thành viên phát triển và kinh doanh nhà (RESCO) để đầu tư xây dựng bệnh viện theo hướng xã hội hoá lĩnh vực y tế; cùng với việc tư vấn, soạn thảo văn bản cho phía BĐ_Công ty TNHH phòng khám Phúc Châu Thành phố HCM để đạt được sự chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố HCM cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng bệnh viện trên khu đất này.


11/2013/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 5691
  • 446

Tranh chấp hợp đồng dịch vụ tư vấn

16-05-2013