cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

02/2015/HC-ST: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc không thực hiện thủ tục thay đổi họ tên người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể Sơ thẩm Hành chính

  • 1460
  • 22

Khiếu kiện hành vi hành chính về việc không thực hiện thủ tục thay đổi họ tên người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

27-07-2015
TAND cấp huyện

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc chuyển đổi từ họ tên bà NĐ_Thư sang họ tên ông NĐ_Long trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sạp 30 (DT: 9m2), Chợ XC, Quận X không phải là thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như ông NĐ_Long, bà NĐ_Thư cũng như Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông NĐ_Long đã trình bày vì tên hộ kinh doanh khác họ tên cá nhân hoặc tên đại


25/2015/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 924
  • 19

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

20-06-2015
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 04/9/2014 và đơn thay đổi yêu cầu khởi kiện ngày 18/3/2015, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Phạm Văn Nam trình bày: Ngày 02/8/2013, bà BĐ_Đỗ Thị Kim Xuân có ký hợp đồng tín dụng số 410663/HĐTD với NĐ_Quỹ Tín dụng nhân dân Châu Minh để vay số tiền 160.000.000 đồng. Thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 0,9%/tháng với mục đích vay là bổ sung vốn kinh doanh. Để đảm bảo cho khoản vay, bà BĐ_Xuân ký Hợp đồng thế chấp tài sản số 410663/HĐTC ngày 02/8/2013 để thế chấp Quyền sử dụng quầy sạp và hàng hóa đang kinh doanh số B48 - B49 Tầng hầm Trung tâm TM-DV An Đông (theo Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn số 2082/HĐ-AĐ ngày 11/3/2013 và Hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh có thời hạn số 2083/HĐ-AĐ ngày 11/3/2013 được ký kết giữa bà BĐ_Xuân với Ban quản lý Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông) cho NĐ_Quỹ Tín dụng nhân dân Châu Minh. Mặc dù việc vay nợ và thế chấp tài sản chỉ có một mình bà BĐ_Xuân ký tên nhưng ông LQ_Hoàng Quốc Vinh (là chồng bà BĐ_Xuân) biết rõ việc vay nợ, đồng thời ông LQ_Vinh cùng với bà BĐ_Xuân sử dụng nguồn vốn vay để kinh doanh. Quá trình thực hiện hợp đồng, bà BĐ_Xuân đã thanh toán số tiền tổng cộng tính đến ngày 23/6/2014 là 39.450.000 đồng (trong đó: vốn gốc là 29.370.000 đồng, tiền lãi là 10.080.000 đồng).