cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

102/2006/KTPT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1436
  • 82

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

09-05-2006
Tòa phúc thẩm TANDTC

Ngày 01/3/2002, NĐ_Công ty TNHH Hoàng Dung gửi văn bản đến BĐ_Công ty Cho thuê tài chính - Ngân hàng Hà Nam đề nghị xin thuê tài chính loại tài sản là màn hình quảng cáo ngoài trời nhiều màu làm từ các điốt phát quang (màn hình LED), kèm theo là bộ Hồ sơ đề án đầu tư bảng quảng cáo điện tử LED tại thành phố NT, tỉnh KH và Bản thỏa thuận nguyên tắc điều khoản của Hợp đồng mua bán bảng thông tin LED giữa NĐ_Công ty TNHH Hoàng Dung với Công ty Kumgang AD Systen Corporation – Hàn Quốc.


05/2008/KDTM-GĐT Giám đốc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1573
  • 43

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

19-06-2008

Ngày 10/4/2002, BĐ_Công ty cho thuê tài chính ký với NĐ_công ty Thái Hoà hợp đồng cho thuê tài chính (Hợp đồng không hủy ngang) số 44/2002/HĐCTTC có các nội dung chính (tóm tắt) có liên quan đến việc tranh chấp như sau:BĐ_Công ty cho thuê tài chính cho NĐ_công ty Thái Hoà thuê một màn hình quảng cáo ngoài trời nhiều màu là từ các Diot phát quang (gọi là màn hình LED), mới 100%,sản xuất tại Hàn Quốc năm 2002 (được cung cấp bảo Kumgang Ad Sustem Coporation của Hàn Quốc – sau đây gọi tắt là tập đoàn Kumgang); lắp đặt tại thành phố NT; tổng số tiền đầu tư thiết bị là 311.950USD tương đương Khoảng 4.741.000.000 đồng (trong đó có BĐ_Công ty cho thuê tài chính tài trợ 2,2 tỷ đồng và phí bảo hiểm trong suốt thuê (sau này, theo Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 01-8-2002 thì BĐ_Công ty cho thuê tài chính tài trợ 2,5 tỷ đồng bao gồm cả phí bảo hiểm trong suốt thời hạn thuê), số tiền còn lại do NĐ_công ty Thái Hoà trả trước…);


451/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1126
  • 18

Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính

07-09-2006
TAND cấp tỉnh

Trong đơn khởi kiện đề ngày 23 tháng 02 năm 2006, bản tự khai ngày 13/3/2006, các biên bản hòa giải ngày 17/4/2006, ngày 19/4/2006 và ngày 24/7/2006 và tại phiên tòa nguyên đơn là NĐ_Công ty Cho thuê tài chính Nga Lự (NLTC) trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là BĐ_Công ty TNHH Giày thời trang Yến Trang có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về thuê tài sản. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn BĐ_Công ty TNHH Giày thời trang Yến Trang thanh toán số nợ gốc và lãi phát sinh từ 03 (ba) Hợp đồng thuê tài chính số 651-02179 ngày 26/9/2002, số 722-02250 ngày 20/12/2002 và số 1318-04308 ngày 15/9/2004 là 934.533.648 đồng.


56/2006/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 879
  • 13

Tranh chấp hợp đồng thuê tài chính

23-02-2006
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn là NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam trình bày: ngày 18/02/2004, NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam và BĐ_DNTN SX Hải Anh có ký hợp đồng cho thuê tài chính số K2004014 với nội dung: NĐ_Công ty cho thuê tài chính ATeem Việt Nam cho BĐ_DNTN SX Hải Anh thuê một máy thêu vi tính loại 330MM X 550MM, 9 màu, 20 đầu, Model SWF/C WE920-55, xuất xứ Hàn Quốc, giá trị 50.000 USD. Thời hạn thuê: 60 tháng (bao gồm 3 tháng ân hạn). Ngày bắt đầu thuê: 25/7/2004. Giá trị thuê: 51.996,24 USD. Lãi suất thuê/ năm: LIBOR (3 tháng) + 2,4%.


1548/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 972
  • 28

Tranh chấp hợp đồng cho thuê tài chính

27-06-2007
TAND cấp tỉnh