cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

195/2012/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng thuê nhà Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3808
  • 175

Tranh chấp hợp đồng thuê nhà

07-08-2012
TAND cấp huyện

Ngày 26/12/2007, bà NĐ_Sang và ông NĐ_Bình có ký hợp đồng với ông BĐ_Văn Khắc Thịnh về việc ông BĐ_Thịnh thuê căn nhà trên bằng giấy tay. Theo hợp đồng này thì ông BĐ_Văn Khắc Thịnh thuê căn nhà 1097 HG để làm trường dạy ngoại ngữ, thời gian thuê là 10 năm, giá thuê trong 03 năm đầu là 2.400USD/tháng, 07 năm sau là 2.500USD/tháng, tiền cọc là 28.800USD (tương đương 461.950.000đ), tiền thuế thuê nhà ông BĐ_Thịnh phải chịu, thời gian bắt đầu tính tiền thuê nhà là ngày 05/4/2008.


104/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4896
  • 178

Tranh chấp hợp đồng thiết kế xây dựng

13-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

104/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6206
  • 159

Tranh chấp hợp đồng cung cấp dịch vụ

13-07-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC

2100/2007/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 2712
  • 60

Tranh chấp hợp đồng gia công lắp đặt thang máy

22-11-2007
TAND cấp tỉnh