cơ sở dữ liệu pháp lýSắp xếp:

11/2016/HC-ST: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu tiền sử dụng đất Sơ thẩm Hành chính

  • 1352
  • 24

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu tiền sử dụng đất

17-08-2016
TAND cấp huyện

Tại công văn số 131/CCT-KTNB dựa vào công văn số 3552/CT-QLĐ ngày 19/6/2012 của Cục thuế Thành phố HCM mà không đưa ra bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào có quy định: “đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân BĐ_Chi cục Thuế Quận X đã thông báo thu nhưng sau ngày 09/3/2012 chưa thực hiện nộp tiền thì BĐ_Chi cục Thuế Quận X căn cứ vào bảng giá đất năm 2013 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành để tính ra thông báo theo quy định”.


3/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư Giám đốc thẩm Hành chính

  • 445
  • 13

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư

25-02-2014
Tòa án nhân dân cấp cao

Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của BĐ_Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; ngày 15/9/2009, BĐ_Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-UB thu hồi quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông NĐ_Tăng Quang Nên với diện tích 2.068,9m2 tại thửa đất 511 Tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


173/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về lĩnh vực thuế Phúc thẩm Hành chính

  • 985
  • 43

Khiếu kiện Quyết định hành chính về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế

25-11-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận kháng cáo của ông Phan Hoàng Bi đại diện ủy quyền của bà NĐ_Trần Ngọc My - Chủ DNTN Trung Minh. Giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm số 04/2016/HCST ngày 15/4/2016 của Toà án nhân dân tỉnh CM.


150/2016/HC-PT: Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai Phúc thẩm Hành chính

  • 568
  • 14

Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai

26-10-2016
Tòa án nhân dân cấp cao

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà NĐ_Bùi Thị Tiên. Giữ nguyên bản án án hành chính sơ thẩm số 03/2016/HC-ST ngày 23/3/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh LĐ.


23/2014/GĐT-HC: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Giám đốc thẩm Hành chính

  • 603
  • 20

Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng

23-09-2014

Ngày 16/10/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 937/QĐ-TTg về việc thu hồi 269.167m2 đất thuộc xã Bình An, huyện Thuận An, tỉnh BD và giao cho Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thành phố HồChí Minh sử dụng toàn bộ diện tích đất này để xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc theo dự án đã được duyệt. Ngày 18/5/2000, ủy ban nhân dân tỉnh BD ban hành Thông báo số 1277/UB.SX gửi Công ty Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc và ủy ban nhân dân huyện DA về việc áp dụng giá đền bù khu vực xây dựng Công viên Lịch sử- Văn hóa dân tộc, có nội dung: “Thong nhất áp dụng giả đền hù, di dời trong khu vực 27ha quy hoạch xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thuộc xã Bình An, huyện DA theo giả đền bù của thành pho Hồ Chỉ Minh như tỉnh thần Thông bảo 216/TB. UB ngày 08/11/1996 trước đây của tỉnh”.