cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
 • Bộ luật Lao động sửa đổi số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 của Quốc Hội (Văn bản hết hiệu lực)

 • Số hiệu văn bản: 84/2007/QH11
 • Loại văn bản: Luật
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
 • Ngày ban hành: 02-04-2007
 • Ngày có hiệu lực: 11-04-2007
 • Ngày bị bãi bỏ, thay thế: 01-05-2013
 • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
 • Thời gian duy trì hiệu lực: 2212 ngày (6 năm 22 ngày)
 • Ngày hết hiệu lực: 01-05-2013
 • Ngôn ngữ:
 • Định dạng văn bản hiện có:
94/2014/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 773
 • 28

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

24-12-2014
TAND cấp huyện

Vào ngày 23/4/2013 ông NĐ_Bùi Vạn Tuấn và chi nhánh BĐ_Công ty Cổ phần Công nghệ T - Vika tại thành phố HCM có ký với nhau hợp đồng lao động có thời hạn là 03 tháng từ ngày 15/5/2014 đến ngày 14/7/2014, mức lương 5.000.000 đồng/tháng. Ngày 15/5/2013 ông NĐ_Bùi Vạn Tuấn bất ngờ nhận được quyết định thôi việc của công ty. Ông cho rằng công ty đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật nên ông khởi kiện. Nay ông yêu cầu công ty phải trả cho ông các Khoản sau: 1. Tiền lương công ty chưa thanh toán đủ, cụ thể tháng 4/2014 thiếu lại 4.015.000 (bốn triệu không trăm mười lăm ngàn) đồng, tháng 5/2014 thiếu lại 529.000 (năm trăm hai mươi chín ngàn) đồng, và tiền lãi do chậm thanh toán, tổng số tiền phải thanh toán là 4.544.000 đồng.


1876/2016/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 704
 • 27

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

14-09-2016
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện, tại bản tự khai, các biên bản hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn ông NĐ_Nguyễn Ngọc Nhung trình bày: Ông và BĐ_Công ty Cổ phần Ân Lan (tên cũ Công ty Cổ phần Tân Thành Đô City Ford) có ký 02 Hợp đồng lao động xác định thời hạn 01 năm, hợp đồng thứ nhất từ ngày 01/7/2009 đến ngày 01/7/2010 và hợp đồng thứ hai từ ngày 01/7/2010 đến ngày 01/7/2011, với chức danh Trưởng Phòng hành chính nhân sự. Mức lương theo thỏa thuận là 8.100.000đ/tháng, mức lương trong hợp đồng lao động là 4.740.000đ/tháng. Khi kết thúc thời hạn của hợp đồng lao động lần hai, ông NĐ_Nhung vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty nên hợp đồng lao động giữa ông và BĐ_Công ty Cổ phần Ân Lan được chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn, vẫn với chức danh và mức lương như trên.


01/2012/LĐ-ST: Tranh chấp xác định loại hợp đồng lao động Sơ thẩm Lao động
 • 1065
 • 19

Tranh chấp xác định loại hợp đồng lao động

03-01-2012
TAND cấp huyện

Nguyên đơn bà NĐ_Nguyễn Thị Nhơn có ký hợp đồng lao động với BĐ_Công ty Tân Minh (gọi tắt là BĐ_Công ty Tân Minh) vào ngày 12/02/2009, với công việc tạp vụ, thời hạn hợp đồng là một năm. Hết hạn hợp đồng bà NĐ_Nhơn tiếp tục làm việc cho BĐ_Công ty Tân Minh theo hợp đồng lao động thứ hai, ký ngày 12/3/2010, thời hạn hợp đồng từ ngày 12/3/2010 đến ngày 11/3/2011. Sau khi hết hạn hợp đồng lao động thứ hai bà NĐ_Nhơn vẫn tiếp tục làm việc cho đến ngày 11/4/2011 thì BĐ_Công ty Tân Minh mới cho bà NĐ_Nhơn thôi việc. Nguyên đơn yêu cầu BĐ_Công ty Tân Minh thừa nhận hợp đồng lao động ký với bà NĐ_Nhơn ngày 12/3/2010 là hợp đồng không xác định thời hạn


03/2012/ST-LĐ: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 423
 • 12

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

27-03-2012
TAND cấp huyện

Trong đơn khởi kiện ngày 22/06/2011 của nguyên đơn - ông NĐ_Lê Kim Hoàn thì ông đã ký hợp đồng không thời hạn với BĐ_Công ty TNHH Dịch vụ Lộc Anh( gọi tắt là BĐ_Công ty Lộc Anh) hiệu lực từ ngày 01/10/2010 . Ngày 05/4/2011 ông Nguyễn Tâm Thiện – giám đốc điều hành – thông báo bằng miệng yêu cầu ông nghỉ việc ngay lập tức trong ngày với lý do công ty làm ăn thua lỗ . Công ty hẹn ông ngày 08/4/2011 quay lại công ty để nhận quyết định thôi việc( quyết định chỉ có chữ ký của giám đốc điều hành mà không có dấu công ty). Đến ngày 27/4/2011 thì công ty đã gửi cho ông quyết định về việc chấm dứt hợp đồng sai luật. Theo như quyết định công ty hứa sẽ trả lương cho ông đến ngày 27/4/2011 và bồi thường lao động , tới nay ông vẫn không nhận được gì như công ty đã nói.


08/2012/ST-LĐ: Tranh chấp về kỷ luật lao động Sơ thẩm Lao động
 • 1492
 • 29

Tranh chấp về kỷ luật lao động

22-05-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/9/2010 và lời trình bày của ông NĐ_Phạm Thanh Ba thì ngày 28/02/2006 ông vào làm việc tại BĐ_Công ty TNHH Tiên Sơn (từ đây viết tắt là BĐ_Công ty Tiên Sơn) đến ngày 25/7/2008 hai bên ký kết hợp đồng lao động với thời hạn 3 năm tính từ ngày 25/7/2008. Công việc và địa điểm làm việc là làm theo sự phân công của Công ty (khoán việc) với mức lương 1.500.000 đồng/tháng, ngoài ra được Công ty xét cấp phụ cấp điện thoại, phụ cấp xăng xe, ăn trưa và các loại phụ cấp khác căn cứ vào tình hình và điều kiện sản xuất, kinh doanh của công ty tại từng thời điểm. Từ quy định này hàng tháng ông nhận được mức lương từ 2.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Trong quá trình làm việc ông luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuy nhiên 17/11/2009 BĐ_Công ty Tiên Sơn đã ra Quyết định thi hành kỷ luật ông bằng hình thức Buộc thôi việc (sa thải) với lý do “Cố ý làm trái trong công việc gây thiệt hại nghiêm trọng về tình hình kinh doanh, lợi ích của Công ty “.


03/2012/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 552
 • 18

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người sử dụng lao động)

21-06-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện, ngày 30/3/2011, bản tự khai và các biên bản hòa giải của nguyên đơn bà NĐ_Ngô Thị Thu Hòa trình bày: Bà là nhân viên thủ kho của phòng đại lý bán hàng thuộc BĐ_Tổng công ty cổ phần Tiên An được tuyển dụng vào làm việc từ 01/1986 và đã ký hợp đồng không xác định thời hạn. Từ tháng 9/2009 đến tháng 4/2011 Tổng công ty không bố trí công việc cho bà. Trong thời gian này bà chỉ hưởng lương cơ bản. Ngày 06/5/2011, Tổng công ty ra quyết định số 76/QĐ-ĐSMN về việc chấm dứt hợp đồng đối với bà kể từ ngày 15/5/2011.


08/2012/LĐ-ST: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động) Sơ thẩm Lao động
 • 2377
 • 55

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (Người lao động)

07-09-2012
TAND cấp huyện

Theo đơn khởi kiện và lời trình bày của đại diện nguyên đơn NĐ_Công ty Cổ phần Giáo dục Minh Quân (gọi tắt là Công ty): Ngày 07/5/2011, Công ty và ông BĐ_Nguyễn Anh Tú có ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 năm, với công việc giáo viên dạy tiếng Anh, mức lương theo hợp đồng là 3.500.000 đồng/tháng; đồng thời hai bên ký hợp đồng đào tạo cùng ngày. Nội dung hợp đồng đào tạo Công ty sẽ huấn luyện đào tạo phương pháp và kỹ năng giảng dạy cho ông BĐ_Tú, mặt khác ông BĐ_Tú cam kết sẽ làm việc cho Công ty ít nhất 03 năm tính từ ngày ký hợp đồng đào tạo, nếu ông BĐ_Tú không làm đủ thời gian đã cam kết thì bồi thường cho Công ty số tiền đào tạo là 5.250 USD (tương đương số tiền 110.250.000 đồng)