cơ sở dữ liệu pháp lý

Về Caselaw Việt Nam

Caselaw Việt Nam là cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp luật, các bản án và tính án phí, các mẫu hợp đồng (song ngữ), mã HS và thuế nhập khẩu. Các dữ liệu này nhằm hỗ trợ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật.chỉ 3 giây - tiếp cận hệ sinh thái dữ liệu lĩnh vực pháp lý
Caselaw Việt Nam là cơ sở dữ liệu về các văn bản pháp luật, các bản án và tính án phí, các mẫu hợp đồng (song ngữ), mã HS và thuế nhập khẩu. Các dữ liệu này nhằm hỗ trợ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật.
Tiếp cận hệ sinh thái dữ liệu pháp lý
Bạn sẽ được tiếp cận với đa dạng các loại dữ liệu pháp lý: Văn bản pháp luật, Hợp đồng mẫu, Bản án, Tra cứu mã HS, Công cụ trực tuyến….
Tải tài liệu nhanh chóng
Tải tài liệu nhanh chóng, file sử dụng offline tiện lợi, dễ dàng
Công cụ trực tuyến
Số hóa các quy định pháp luật thành các công cụ tính toán chính xác, giảm thiểu thời gian
đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp
 • Hệ sinh thái dữ liệu trong lĩnh vực pháp lý
 • Nghiên cứu Bản án giúp hạn chế các rủi ro tranh chấp
 • Mẫu hợp đồng thực tế đã được sử dụng hiệu quả
 • Platform tra cứu mã HS hiệu quả và các tính năng
 • Cung cấp các công cụ trực tuyến hữu ích cho nghề luật
 • Hệ thống lưu trữ hơn 280.000 văn bản pháp luật
 • Platform duy nhất tích hợp đa dạng tài nguyên cho nghề luật
 • Giảm thiểu thời gian tìm kiếm và nghiên cứu
 • Công cụ tính toán chính xác và hiệu quả
 • Hướng đến các công nghệ pháp lý đột phá
 • Liên tục cập nhật dữ liệu, cải tiến tính năng
 • Được tín nhiệm bởi các công ty luật, tin cậy với doanh nghiệp
Tối ưu hóa chi phí

Hãy yên tâm! Với tài khoản miễn phí, bạn vẫn có thể tiếp cận với dữ liệu pháp lý của Caselaw Việt Nam.

Với việc duy trì tài khoản premium, Quý khách hàng sẽ được khai thác triệt để các tính năng hữu ích.

trải nghiệm tiện ích từ bây giờ

Hoặc Đăng nhập ngay tại đây