CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
  • Số hiệu: 46/2014/HSST
  • Ngày tuyên án: 27-01-2014
  • Ngày thụ lý: 21/10/2013


Luật sư Ngô Đình Trấn

Luật sư Ngô Đình Trấn

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch

Luật sư Trương Thị Hòa

Luật sư Trương Thị Hòa

Luật sư Phạm Danh Tín

Luật sư Phạm Danh Tín

Luật sư Nguyễn Minh Tâm

Luật sư Nguyễn Minh Tâm

Luật sư Phan Trung Hoài

Luật sư Phan Trung Hoài

Luật sư Nguyễn Tiến Hùng

Luật sư Nguyễn Tiến Hùng

Luật sư Nguyễn Văn Ngoan

Luật sư Nguyễn Văn Ngoan

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi

Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi

Luật sư Phan Đức Linh

Luật sư Phan Đức Linh

Luật sư Lưu Văn Tám

Luật sư Lưu Văn Tám

Luật sư Tạ Gia Hào

Luật sư Tạ Gia Hào

Luật sư Trịnh Bá Thân

Luật sư Trịnh Bá Thân

Luật sư Mai Duy Linh

Luật sư Mai Duy Linh

Luật sư Phạm Thanh Khương

Luật sư Phạm Thanh Khương

Luật sư Ngô Minh Hưng

Luật sư Ngô Minh Hưng

Luật sư Phan Trung Hiếu

Luật sư Phan Trung Hiếu

Luật sư Trần Thanh Nhàn

Luật sư Trần Thanh Nhàn

Luật sư Bùi Khắc Toản

Luật sư Bùi Khắc Toản

Luật sư Nguyễn Văn Giáp

Luật sư Nguyễn Văn Giáp

Luật sư Nguyễn Mạnh Hiến

Luật sư Nguyễn Mạnh Hiến

Luật sư Nguyễn Văn Hải

Luật sư Nguyễn Văn Hải

Luật sư Trần Minh Hải

Luật sư Trần Minh Hải

Luật sư Vũ Hồng Thành

Luật sư Vũ Hồng Thành

Luật sư Nguyễn Minh Luận

Luật sư Nguyễn Minh Luận

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp

Luật sư Nguyễn Huy Thiệp

Luật sư Nguyễn Thiều Dương

Luật sư Nguyễn Thiều Dương

Luật sư Trần Đức Hùng

Luật sư Trần Đức Hùng

Luật sư Trần Anh Thi

Luật sư Trần Anh Thi

Luật sư Nguyễn Duy Dụ

Luật sư Nguyễn Duy Dụ

Luật sư Nguyễn Thị Ngân

Luật sư Nguyễn Thị Ngân

Luật sư Đặng Ngọc Châu

Luật sư Đặng Ngọc Châu

Luật sư Nguyễn Hoãn Hải

Luật sư Nguyễn Hoãn Hải

Luật sư Giã Hoàng Nhựt

Luật sư Giã Hoàng Nhựt

Luật sư Trương Thanh Đức

Luật sư Trương Thanh Đức

Luật sư Đỗ Hồng Thái

Luật sư Đỗ Hồng Thái

Luật sư Nguyễn Thị Bắc

Luật sư Nguyễn Thị Bắc

Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương

Luật sư Nguyễn Thị Minh Phương

Luật sư Nguyễn Tiến Quang

Luật sư Nguyễn Tiến Quang

Luật sư Nguyễn Đức Quang

Luật sư Nguyễn Đức Quang

Luật sư Vũ Viết Vạn Xuân

Luật sư Vũ Viết Vạn Xuân