CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hành chính
  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ngoài lĩnh vực thuế
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
  • Số hiệu: 1082/2009/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 05-05-2009
  • Ngày thụ lý: 05/02/2009
  • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định hành chính trái pháp luật; buộc CQNN hoặc người có thẩm quyền trong CQNN thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật