CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 • Loại vụ việc: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 71/2013/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 20-03-2013
 • Số hiệu vụ việc bị Phúc thẩm: 1411/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/09/2012
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Khoản 1 Điều 275

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 305

3. Luật Thương mại 2005

Điều 306

4. Luật Chứng khoán 2006

Khoản 2, Khoản 3, 8 Điều 71; Khoản 4 Điều 73; Khoản 3 Điều 81; Điều 132

5. Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán (ban hành theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2004 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

Điều 33; Điều 44

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Hoàng Việt Hùng