CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
  • Số hiệu: 71/2013/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 20-03-2013
  • Số hiệu vụ việc bị Phúc thẩm: 1411/2012/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/09/2012
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm