TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 427/2015/HSST

 • Lĩnh vực: Hình sự
 • Vụ việc, Vụ án: (Điều 165) Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 427/2015/HSST
 • Ngày tuyên án: 10-12-2015
 • Ngày thụ lý: 23/10/2015
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về