cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 165) Vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 427/2015/HSST
  • Ngày tuyên án: 10-12-2015
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ