CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán hạt điều
 • Loại vụ việc: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 356/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 07-04-2014
 • Ngày thụ lý: 22/09/2011
 • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
Từ khóa
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Điểm a Khoản 1 Điều 29, Khoản 3 Điều 33, Điểm a Khoản 1 Điều 34, Điểm g Khoản 1 Điều 36, Điều 79, Khoản 5 Điều 83, Điều 99, Điều 100, Điều 115, Điều 117, Điều 120, Điều 131, Điều 199, Điều 202, Điều 245, Điểm e Khoản 2 Điều 410 và Khoản 3 Điều 159

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 604

3. Luật Thương mại 2005

Khoản 13 Điều 3, Điều 34, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 51, Điều 259, Điều 260, Điều 261, Khoản 1 Điều 262, Điều 292, Điều 306, Điều 312, Khoản 1 Điều 314

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Điều 24; Điều 27