TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 02/2010/KDTM-PT

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng sửa chữa xà lan
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 02/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 23-11-2010
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 01/201G/KDTM.ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 15/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
Vụ án có thể tương tự
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 3 Điều 275, Khoản 1 Điều 277