CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hành chính
  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao
  • Số hiệu: 3/2014/GĐT-HC
  • Ngày tuyên án: 25-02-2014
  • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 09/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 13/09/2012
  • Đối tượng khởi kiện: Quyết định hành chính
  • Kết quả vụ việc: Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để Xét Xử sơ thẩm lại hoặc Xét Xử phúc thẩm lại